Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
oraz Fundacja Centrum Badań ADR „Prawo i Gospodarka”

zapraszają

Uczniów szkół średnich

do udziału w konkursie p
t. "Znaj swoje prawa"


Celem konkursu jest poszerzanie wiedzy uczniów na temat przysługujących im praw w Rzeczypospolitej Polskiej oraz zachęcenie do rozwijania umiejętności indywidualnego poszukiwania informacji w tym zakresie.

Zwycięzca konkursu otrzyma indeks na Prawo oraz tablet multimedialny.

Aby wziąć udział w konkursie należy złożyć osobiście lub przesłać listem poleconym na adres organizatora: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji,  Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

z dopiskiem "zgłoszenie do konkursu - znaj swoje prawa",

wypełnioną kartę zgłoszeniową zawierającą dane identyfikujące uczestnika konkursu, stanowiącą załącznik nr 1 do regulaminu konkursu.

Istnieje również możliwość przesłania karty na adres e - mail:

instytut.prawa@kul.pl


Termin składania/nadsyłania zgłoszeń: 10 marca 2018 r.

(decyduje data wpływu do organizatora).


Konkurs zostanie przeprowadzony dnia 23 marca 2018 r. (piątek),

w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Szczegóły wkrótce.

regulamin_konkursu_2018

 

karta_zgloszenia_udzialu_w_konkursie_2018Sponsorem nagród jest :

 

logo-wolters-kluwer_2018

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 08.02.2018, godz. 09:07 - Adam Jankowski