Nagrody Fundacji Potulickiej

 

Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ustanowił następujące nagrody, których fundatorem jest Fundacja Potulicka

 

Nagroda im. Anieli hrabiny Potulickiej za wybitne osiągnięcia naukowe wpisujące się w idee chrześcijańskiego humanizmu

 

oraz

 

Nagroda im. Anieli hrabiny Potulickiej za sukces gospodarczy realizowany w duchu solidarnego humanizmu

 

Ufundowane przez Fundację Potulicką Nagrody mają na celu promocję przekonań i postawy ideowej Anieli hrabiny Potulickiej, osoby żarliwej wiary, subtelnego smaku artystycznego, osoby przedsiębiorczej, gospodarującej w sposób nowoczesny, wrażliwej i skutecznej w zakresie inicjatyw religijnych, charytatywnych i oświatowych. Największe zrozumienie i hojność okazała Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu, ustanawiając fundację, działającą w latach 1925-1948 i reaktywowaną po latach komunistycznego autorytaryzmu w roku 1991 jako Fundacja KUL imienia Anieli hrabiny Potulickiej (obecnie Fundacja Potulickiej). Działalność hrabiny Potulickiej wpisuje się w ideały katolickiej nauki społecznej przez szacunek dla każdej osoby ludzkiej, przez praktyczne urzeczywistnienie jej praw, przełamujące podziały społeczne i harmonijnie zespolone z dbałością o dobro wspólne. Hrabina promowała indywidualne inicjatywy i przypominała, że w działaniach gospodarczych należy dbać o ich społeczne otoczenie; łączyła obywatelską aktywność z patriotyzmem; dbała o poziom merytoryczny i ideowy szkolnictwa oraz badań naukowych; nade wszystko przenikała te działania duchem żywej religijności, stymulującej świadomą i odpowiedzialną działalność laikatu w ścisłej współpracy z hierarchią Kościoła katolickiego. Ideały te są bliskie misji KUL, znaczonej dewizą Deo et Patriae i Veritas in caritate, czyli służbą Bogu i Ojczyźnie, a jednocześnie dążeniem do prawdy i jej upowszechniania w duchu miłości.

 

Lista publikacji zgłoszonych do Nagrody im. Anieli hrabiny Potulickiej za wybitne osiągnięcia naukowe wpisujące się w idee chrześcijańskiego humanizmu w 2017 r.

 

Mateusz Stróżyński „ Św. Aniela z Foligno zapiski”, Wydawnictwo Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych FLOS CARMELI sp. zo.o. , Poznań 2016.

 

Artur Lis, „Master Vincentius”, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016.

 

Magdalena Zdun, „Innowacje perspektywa społeczno-kulturowa”, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016.

 

Wojciech Lis, „Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny jako sfera działania administracji publicznej”, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016.

 

Emilian Prałat, „Ród historii. Historia rodu. Archiwum Kopaszewskie Chłapowskich, , Łódź 2016.

 

Emilian Prałat, „Miejsca i Sztuka. Rąbiń”, Łódź 2016.

 

Emilian Prałat, „Miejsca i Sztuka. Racot”, Łódź 2016.

 

Lidia Nowicka-Comber, „„Snom przywykliśmy wierzyć…” Szkice o dramatach Tituša Brezowačkiego”, Poznań 2016.

 

Jacek Trzewik, „Publiczne prawa podmiotowe jednostki w systemie prawa ochrony środowiska”, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016. 

 

 

Laureaci nagrody w ubiegłych latach

Autor: Anna Hałas
Ostatnia aktualizacja: 04.04.2017, godz. 08:46 - Grzegorz Tylec