Pracownicy Katedry Rachunkowości serdecznie zachęcają wszystkich studentów do samodzielnego pogłębiania swojej wiedzy i doskonalenia umiejętności z zakresu rachunkowości i podatków poprzez przygotowanie i udział w różnego rodzaju konkursach z tych dziedzin.

 

Mogą one stanowić dla Państwa ważny etap w zdobywaniu cennego doświadczenia zawodowego już w trakcie studiów.

 

Poniżej zamieszczono wykaz wybranych konkursów dla studentów, sprawdzających wiedzę i umiejętności w dziedzinie szeroko pojętej rachunkowości i podatków.

 

Nazwa konkursu Podstawowe informacje Termin zgłoszeń
Międzyuczelniany Konkurs Wiedzy z Rachunkowości dla studentów konkurs indywidualny, I etap (17.03) to test wiedzy złożony z 60 pytań, II etap (21.04) - ustny, regulamin określa zalecaną literaturę do 6.03. 2017
Moneta Platina konkurs indywidualny z zakresu rachunkowości i audytu, I etap on-line, materiały na stronie www ... (2017)
Moneta Aurea konkurs indywidualny z zakresu podatków, I etap on-line, materiały na stronie www ... (2017)
Księgowi Przyszłości konkurs dla 3-osobowych drużyn złożony z 5 etapów: trzy pierwsze etapy to testy on-line, półfinał wymaga pisemnego opracowania zagadnienia konkursowego, finał to prezentacja najlepszych opracowań oraz odpowiedzi na pytania komisji ... (2017)
Karierosfera (dziedziny: Audyt, Accounting) konkurs indywidualny, I etap (27.02. - 15.03.) to test on-line - 10 pytań zamkniętych, II etap (23.03.) to test z wybranej dziedziny, pisany w jednym z 13 ośrodków (UMCS Lublin), finały (7.04.) we Wrocławiu do 15.03. 2017
Konkursy Akademickiej Fundacji Rachunkowości i Audytu im. dr Piotra Rojka konkurs indywidualny na najlepszą pracę magisterską (nagrody pieniężne) z zakresu rewizji finansowej oraz innych usług biegłego rewidenta

do 10.07. 2017

Ogólnopolski Konkurs z Rachunkowości PAC konkurs dla 3-osobowych drużyn złożony z 4 etapów: trzy pierwsze etapy on-line, finał w Łodzi dla 10 najlepszych drużyn do 15.01. 2017
Ogólnopolski Konkurs z Wiedzy o Rachunkowości konkurs indywidualny, I etap (22.03. - 26.03.) on-line, II etap (24.04.) forma pisemna - Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie do 20.03. 2017
     
Autor: Joanna Nucińska
Ostatnia aktualizacja: 30.05.2017, godz. 16:16 - Joanna Nucińska