Pracownicy Katedry Rachunkowości serdecznie zachęcają wszystkich studentów do samodzielnego pogłębiania swojej wiedzy i doskonalenia umiejętności z zakresu rachunkowości i podatków poprzez przygotowanie i udział w różnego rodzaju konkursach z tych dziedzin.

 

Mogą one stanowić dla Państwa ważny etap w zdobywaniu cennego doświadczenia zawodowego już w trakcie studiów.

 

Poniżej zamieszczono wykaz wybranych konkursów dla studentów, sprawdzających wiedzę i umiejętności w dziedzinie szeroko pojętej rachunkowości i podatków.

 

Nazwa konkursu Podstawowe informacje Termin zgłoszeń
Międzyuczelniany Konkurs Wiedzy z Rachunkowości dla studentów konkurs indywidualny, I etap to test wiedzy złożony z 60 pytań, II etap - ustny, regulamin określa zalecaną literaturę ... (2017)
Moneta Platina konkurs indywidualny z zakresu rachunkowości i audytu, I etap on-line, materiały na stronie www ... (2017)
Moneta Aurea konkurs indywidualny z zakresu podatków, I etap on-line, materiały na stronie www ... (2017)
Księgowi Przyszłości konkurs dla 3-osobowych drużyn złożony z 5 etapów: trzy pierwsze etapy to testy on-line, półfinał wymaga pisemnego opracowania zagadnienia konkursowego, finał to prezentacja najlepszych opracowań oraz odpowiedzi na pytania komisji ... (2017)
Karierosfera (dziedziny: Audyt, Accounting) konkurs indywidualny, I etap to test on-line - 10 pytań zamkniętych, II etap to test z wybranej dziedziny, pisany w jednym z 13 ośrodków (UMCS Lublin), finały we Wrocławiu ... (2017)
Konkursy Akademickiej Fundacji Rachunkowości i Audytu im. dr Piotra Rojka konkursy indywidualne: konkurs na najlepszą pracę magisterską (nagrody pieniężne) oraz możliwość odbycia stażu w międzynarodowej grupie firm audytorskich

31.05.2016 (prace)

 

... (staże)

Ogólnopolski Konkurs z Rachunkowości PAC konkurs dla 3-osobowych drużyn złożony z 4 etapów: trzy pierwsze etapy on-line, finał w Łodzi dla 10 najlepszych drużyn do 15.01. 2017
... ... ...
Autor: Joanna Nucińska
Ostatnia aktualizacja: 05.12.2016, godz. 19:52 - Joanna Nucińska