Konkursy

 

 • Dyktando świdnickie (organizowane przez KUL)
  - 3 laureaci - na filologię polską, edytorstwo

 

 • Konkurs Akademicki o indeks na studia prawnicze organizowany przez Fundację Episkopatu Polski Dzieło Nowego Tysiąclecia
  - 1 laureat - na prawo

 

 • Konkurs Biblijny (organizowany przez Dzieło Biblijne Diecezji Pelplińskiej, pod patronatem Wydziału Teologii KUL)
  - laureaci - na teologię, muzykologię (spec. krytyka i dziennikarstwo muzyczne), nauki o rodzinie, pracę socjalną

 

 • Konkurs matematyczny dla uczniów klas maturalnych szkół ponadgimnazjalnych (organizowany przez KUL)
  - laureat I-X miejsca - na matematykę

 

 • Konkurs na pracę pisemną na temat: Funkcjonowanie wybranej instytucji publicznej w Polsce (organizowany przez KUL)
  -
   laureat I miejsca - na administrację

 

 • Konkurs pt. Pomysł na twoją przyszłość
  - laureat I-III oraz nagroda specjalna - na wybrany przez laureata kierunek studiów na Wydziale Nauk Humanistycznych

 

 • Ogólnopolski Test Wiedzy o Integracji Europejskiej (organizowany przez KUL)
  - laureat I miejsca - na europeistykę

 

 • Konkurs wiedzy o Polsce, Europie i Świecie (organizowany przez KUL)
  - laureat I-VI miejsca - na wybrany przez laureata kierunek studiów na Wydziale Nauk Społecznych

 

 • Ogólnopolski konkurs fotograficzny pt. Człowiek w krajobrazie (organizowany przez KUL)
  - laureat I-III - na architekturę krajobrazu

 

 • Ogólnopolski konkurs „Najlepsze zajęcia z przedsiębiorczości

          - laureat I-III miejsca finału regionalnego – na ekonomię, zarządzanie

 

 

 • Ogólnopolski konkurs plastyczny pt. Krajobrazy wokół mnie (organizowany przez KUL)
  - laureat I-III - na architekturę krajobrazu

 

 • Ogólnopolski Konkurs pt. Prymas Polski Kard. August Hlond Bogu i Ojczyźnie
  - 10 laureatów z najwyższymi lokatami (z Kategorii I) - na teologię, filozofię, kulturoznawstwo i historię

 

 • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej organizowany przez „Civitas Christiana”
  - 10 laureatów z najwyższymi lokatami - na teologię, filozofię, historię, historię sztuki, kulturoznawstwo

 

 • Ogólnopolski Test Wiedzy o Administracji Publicznej (organizowany przez KUL)
  - laureat I miejsca - na administrację

 

 • Konkurs „Znaj swoje prawa” (organizowany przez KUL)
  - laureat I miejsca – na prawo

 

 • Wojewódzki Konkurs Wiedzy „Biotechnologia – jutro przyszłości” (organizowany przez KUL i IV LO im. Mikołaja Kopernika w Rybniku)
    - 5 laureatów - na biotechnologię

 

 • Wojewódzki Konkurs Wiedzy „Język angielski – Pomysł na twoją przyszłość” (organizowany przez KUL i IV LO im. Mikołaja Kopernika w Rybniku)
    - 5 laureatów - na filologię angielską

 

 • Regionalny Konkurs Języka Włoskiego (organizowany przez KUL)
    - 3 laureatów – na filologię romańską

 

 • Akademia Młodych Humanistów (prowadzona przez Instytut Filologi Polskiej KUL)

   

   - laureaci - na edytorstwo, filologię polską, wiedze o teatrze, filozofię, kulturoznawstwo, kognitywistykę, retorykę stosowaną

 

 • Konkurs Papieski

   - laureaci - na teologię, filozofię

 

 • Ogólnopolski Konkurs "Generał Władysław Anders i Jego Żołnierze" 

- 1 laureat - na prawo

 

 • Wojewódzki Konkurs Wiedzy "Budować przyszłość na fundamentach przeszłości" (organizowany przez KUL i IV LO im. Mikołaja Kopernika w Rybniku)

- 4 laureatów - na administrację, prawo, prawo kanoniczne i europeistykę (w języku polskim lub angielskim)

 

 

 

Strona 1 z 2 :: Idź do strony: [1] 2

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 03.06.2016, godz. 08:10 - Magdalena Malec