Konkurs

Laureaci / finaliści

Dyktando świdnickie (organizowane przez KUL)

3 laureatów - na filologię polską, edytorstwo

Konkurs Akademicki o indeks na studia prawnicze organizowany przez Fundację Episkopatu Polski Dzieło Nowego Tysiąclecia

1 laureat - na prawo

Konkurs Biblijny (organizowany przez Dzieło Biblijne Diecezji Pelplińskiej, pod patronatem Wydziału Teologii KUL)

laureaci - na teologię, muzykologię (spec. krytyka i dziennikarstwo muzyczne), pracę socjalną

Konkurs matematyczny dla uczniów klas maturalnych szkół ponadgimnazjalnych (organizowany przez KUL)

laureat I-X miejsca - na matematykę

Konkurs na pracę pisemną na temat: Funkcjonowanie wybranej instytucji publicznej w Polsce (organizowany przez KUL)

laureat I miejsca - na administrację

Konkurs pt. Pomysł na twoją przyszłość

laureat I-III oraz nagroda specjalna - na wybrany przez laureata kierunek studiów na Wydziale Nauk Humanistycznych

Ogólnopolski Test Wiedzy o Integracji Europejskiej (organizowany przez KUL)

laureat I miejsca - na europeistykę

Konkurs wiedzy o Polsce, Europie i Świecie (organizowany przez KUL)

laureat I-VI miejsca - na wybrany przez laureata kierunek studiów na Wydziale Nauk Społecznych

Ogólnopolski konkurs fotograficzny pt. Człowiek w krajobrazie (organizowany przez KUL)

laureat I-III - na architekturę krajobrazu

Ogólnopolski konkurs „Najlepsze zajęcia z przedsiębiorczości”

laureat I-III miejsca finału regionalnego na ekonomię, zarządzanie

Ogólnopolski konkurs plastyczny pt. Krajobrazy wokół mnie (organizowany przez KUL)

laureat I-III - na architekturę krajobrazu

Ogólnopolski Konkurs pt. Prymas Polski Kard. August Hlond Bogu i Ojczyźnie

10 laureatów z najwyższymi lokatami (z Kategorii I) - na teologię, filozofię, kulturoznawstwo i historię

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej organizowany przez „Civitas Christiana”

10 laureatów z najwyższymi lokatami - na teologię, filozofię, historię, historię sztuki, kulturoznawstwo

Ogólnopolski Test Wiedzy o Administracji Publicznej (organizowany przez KUL)

laureat I miejsca - na administrację

Konkurs „Znaj swoje prawa” (organizowany przez KUL)

laureat I miejsca – na prawo

Wojewódzki Konkurs Wiedzy „Biotechnologia – jutro przyszłości” (organizowany przez KUL i IV LO im. Mikołaja Kopernika w Rybniku)

5 laureatów - na biotechnologię

Wojewódzki Konkurs Wiedzy „Język angielski – Pomysł na twoją przyszłość” (organizowany przez KUL i IV LO im. Mikołaja Kopernika w Rybniku)

5 laureatów - na filologię angielską

Regionalny Konkurs Języka Włoskiego (organizowany przez KUL)

3 laureatów – na filologię romańską

Akademia Młodych Humanistów (prowadzona przez Instytut Filologi Polskiej KUL

laureaci - na edytorstwo, filologię polską, wiedze o teatrze, filozofię, kulturoznawstwo, kognitywistykę, retorykę stosowaną

Konkurs Papieski

laureaci - na teologię, filozofię

Ogólnopolski Konkurs "Generał Władysław Anders i Jego Żołnierze"

1 laureat - na prawo

Wojewódzki Konkurs Wiedzy "Budować przyszłość na fundamentach przeszłości" (organizowany przez KUL i IV LO im. Mikołaja Kopernika w Rybniku)

4 laureatów - na administrację, prawo, prawo kanoniczne i europeistykę (w języku polskim lub angielskim)

Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego „An der KUL ist Deutsch cool”

3 laureatów – na filologię germańską

Konkurs Poetycki „Jesienne Debiuty Poetyckie”

5 laureatów - na edytorstwo, filologię polską, historię, krajoznawstwo i turystykę kulturową, historię sztuki, filologię klasyczną, filologię angielską, filologię niderlandzką, filologię romańską, filologię germańską, filologię słowiańską, filologię - sinologię

Pierwszy Ogólnopolski konkurs „Bliżej pszczół

laureat I-III miejsca II etapu – na architekturę krajobrazu i gospodarkę przestrzenną

 

 

 

 

Strona 1 z 2 :: Idź do strony: [1] 2

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 08.12.2016, godz. 14:45 - Magdalena Kargol