Podpisanie umowy konsorcjum naukowo-przemysłowego pod nazwą "Bezpieczeństwo gospodarcze Polski" odbyło się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II 26 listopada 2014 r. W imieniu KUL umowę podpisał Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL.

Utworzone konsorcjum pozwoli nam ubiegać się wspólnie z firmami o dotacje unijne. Współpraca ta jest również szansą dla naszych studentów - najlepsi z nich będą mogli odbyć staże w największych spółkach Skarbu Państwa!

 Zob. szerzej...

 

Galeria zdjęć z uroczystości podpisania umowy konsorcjum

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 25.10.2018, godz. 13:20 - Adam Jankowski