Katedra Psychologii Społecznej i Psychologii Religii
C-443 tel: 81 445 34 43

Pracownik Dzień tygodnia Godziny
dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL jacek.sliwak@kul.lublin.pl czwartek

 12.00 - 12.30,

14.00 - 15.00

s. dr Beata Zarzycka zarzycka@kul.lublin.pl środa  14.30 - 16.00
dr Michał Wiechetek wiechetek@kul.lublin.pl poniedziałek i wtorek 8.15 - 9.00
dr Rafał Bartczuk bartczuk@kul.lublin.pl środa  10.30 - 12.00

 

 

 

Katedra Psychologii Eksperymentalnej C-509 tel. 81 445 35 09, 81 445 35 05

 

Pracownik Dzień tygodnia Godziny
prof. dr hab. Piotr Francuz (Konsultacje tylko po uprzednim zapisaniu się w Sekretariacie Instytutu Psychologii) piotrjanfrancuz@gmail.com czwartek  12.30-14.00
dr Paweł Fortuna (W sali C-406, po uprzednim umówieniu się drogą mailową) fortuna@post.pl poniedziałek  08.10-09.10
dr Agnieszka Fudali-Czyż kamiaga@kul.lublin.pl

wtorek

 

11.00-12.30

dr Mariusz Wołońciej effatha1@kul.lublin.pl czwartek 17.30 - 19.00
dr Przemysław Tużnik czwartek 15.50 - 17.30
dr Paweł Stróżak p.strozak@gmail.com piątek 10.50 - 12.30
dr Emilia Zabielska-Mendyk ezabiela@gmail.com urlop  
dr Magdalena Szubielska środa 10.50 - 12.30
dr Paweł Augustynowicz    
mgr Marta Szewczyk czwartek 14.00 - 15.30
mgr Marcin Wojtasiński poniedziałek 12.30 - 14.00
mgr Kateryna Shchehelska piątek 11.30 - 12.30
mgr Anna Szymańska poniedziałek 12.30 - 14.00
mgr Wioletta Karina Ozga wtorek 10.45 - 11.30

 

 

Katedra Psychologii Osobowości C-449,450 tel: 81 445 34 51

Pracownik Dzień tygodnia Godziny
prof. dr hab. Piotr Oleś piotr.oles@kul.lublin.pl

czwartek

piątek

8.00-9.00
dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl wtorek 12.30 - 14.00
dr Wacław Bąk wabak@kul.lublin.pl czwartek 9.10 - 10.40
dr Elżbieta Chmielnicka-Kuter eliot@kul.lublin.pl czwartek

 15.30 - 15.50

19.00 - 19.30

dr Katarzyna Czubak katarzyna.czubak@kul.pl piątek 11.00 - 12.30
dr Tomasz Jankowski tojankowski@kul.lublin.pl urlop  

 

 

 

Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych
C-438 i C-437 tel: 81 445 34 38 i 445 34 47

Pracownik Dzień tygodnia Godziny
Prof. dr hab. Andrzej Sękowski sekowski@kul.lublin.pl poniedziałek 12.30-14.00
dr Barbara Cichy-Jasiocha basiacichy@wp.pl środa 14.10 -15.40
dr Martyna Płudowska martyna_pludowska@interia.pl środa 15.50 - 17.20
mgr Przemysław Borucki piątek 15.50 - 17.20
mgr Monika Berej wtorek 19.10 - 20.40
mgr Agnieszka Żmuda poniedziałek 19.10 - 20.40

 

 

 

 

Katedra Psychologii Emocji i Motywacji
C-510 i C-511 tel: 81 445 35 10 i 445 35 11

Pracownik Dzień tygodnia Godziny
dr hab. Agata Błachnio gatta@kul.pl wtorek (po umówieniu mailowym) 11.30 - 12.30
dr Aneta Przepiórka aneta.przepiorka@gmail.com poniedziałek (po umówieniu mailowym) 17.00 - 18.30
dr Paweł Kot kotpawel@o2.pl środa (po umówieniu mailowym) 15.50 - 17.20
dr Małgorzata Torój mtoroj@kul.pl poniedziałek  (po umówieniu mailowym) 10.50 - 12.20
mgr Anastazja Zawiślak poniedziałek  (po umówieniu mailowym)  19.10 - 20.40
mgr Aleksandra Hoffmann aaleksandra.hoffmann@wp.pl wtorek (po umówieniu mailowym) 17.30 - 19.00
mgr Karolina Janik wtorek (po umówieniu mailowym)  17.30-19.00

mgr Karina Kuś

kus.karina@gmail.com

w dniu zajęć (po umówieniu mailowym)  11.00 - 12.30
mgr Mateusz Adamik

wtorek (po umówieniu mailowym)

15.50 - 17.20
mgr Daria Dmowska

piątek (po umówieniu mailowym)

15.50 - 17.20

 

 

 

Katedra Psychologii Rehabilitacji
C-330, C-333 tel: 81 445 33 30; 81 445 33 33

Pracownik Dzień tygodnia Godziny
dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL otrebski@kul.lublin.pl środa 12.30-14.00 C-333
dr Katarzyna Mariańczyk k.marianczyk@gmail.com

środa

czwartek

12.30 - 13.15 C-330

12.30-13.15

dr Grzegorz Wiącek

środa

17.30 - 19.00

dr Katarzyna Rutkowska środa 11.00 - 12.30
mgr Karolina Krzysztofik (doktorant) karokrzysztofik@gmail.com wtorek

16.00 - 17.30    C-330

 

mgr Katarzyna Bukowska czwartek 12.30 - 14.00 C-330

 

 

Katedra Psychologii Wychowawczej i Rodziny C-445 tel: 81 4453445

 

Pracownik Dzień tygodnia Godziny
dr hab. Bogusława Lachowska lachow@kul.lublin.pl wtorek 10.50 - 12.20
dr Katarzyna Litwińska-Rączka kasienia@kul.lublin.pl

 

piątek

 

 

14.10 - 15.40 C-445/452

dr Sylwia Gwiazdowska - Stańczak wtorek 10.50 - 12.20
mgr Lidia Chochorowska (doktorantka) środa 19.10 - 20.40
mgr Jarosław Czapliński (doktorant) czwartek 14.10 - 15.40

 

 

 

Katedra Psychologii Klinicznej  C-403 81 4453452, C-311 81 4453311

Pracownik Dzień tygodnia Godziny
prof. dr hab. Stanisława Steuden steuden@kul.lublin.pl wtorek 14.10 - 15.40 C-403
ks. dr Paweł Brudek brudekp@gmail.com środa 10.50 - 12.20 C-403
dr Katarzyna Szymona - Pałkowska    
dr Maria Gałkowska-Bachanek mjakubik@kul.lublin.pl

wtorek

9.00 - 10.30 C-403

dr Dorota Mącik dorota_macik@tlen.pl

wtorek

12.30 - 14.00 C-403

dr Elżbieta Januszewska elzbieta.januszewska@kul.lublin.pl wtorek 14.10 - 15.50 GG207
dr Małgorzata Łysiak lysiak@kul.lublin.pl wtorek 15.50-17.20 C-311
dr Elżbieta Talik etalik@kul.lublin.pl URLOP  
dr Dorota Kuncewicz poniedziałek 10.30 - 12.00
dr Monika Guzewicz środa 9.10 - 10.40
ks. mgr Adam Falewicz (doktorant)    
mgr Katarzyna Kokot (doktorantka)    
mgr Magdalena Pietnoczko (doktorantka) wtorek 10.50 - 12.30
mgr Anna Mańkowska (doktorantka) wtorek 10.50 - 12.30
mgr Adrianna Jastkowiak - Styła (doktorantka) wtorek 17.30 - 19.10
mgr Gabriela Gaber (doktorantka)    
mgr Emil Dudziak (doktorant) czwartek 14.10 - 15.50

 

Katedra Psychoprofilaktyki Społecznej C-441 tel: 81 445 3441

Pracownik Dzień tygodnia Godziny
dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL iwona.niewiadomska@kul.pl wtorek (GG-117) 12.00 - 13.30
dr Weronika Augustynowicz weronika.augustynowicz@gmail.com środa 10.50 - 12.30
dr Joanna Chwaszcz chwaszcz@kul.pl środa 10.50 - 12.30
mgr Agnieszka Palacz-Chrisidis palaczagnieszka@onet.eu środa  10.50 - 12.30

mgr Dorota Reczek (doktorant)

dorota.reczek@gmail.com

piątek 8.00 - 9.10
mgr Patrycja Sławska (doktorant) patrycja0slawska@gmail.com piątek 14.10 - 15.10
mgr Mateusz Prucnal (doktorant) mateusz.prucnal@gmail.com środa 12.30 - 14.10
mgr Aleksandra Radoń (doktorant) a.radon@tlen.pl środa 9.10 - 10.50
mgr Patrycja Wośko (doktorant) patrycja.wosko@gmail.com środa 12.30 - 14.10

mgr Agnieszka Lawenda (doktorant)

agnieszka.lawenda@wp.pl

poniedziałek 17.30 - 19.00

 

 

 

Katedra Psychoterapii i Psychologii Zdrowia C-451 tel: 81 445 3449, tel. 81.445.32.40

Pracownik Dzień tygodnia Godziny
dr hab. Agnieszka Kulik akulik@kul.pl środa 09.10-10.50
dr Krzysztof Ciepliński cieplin@kul.lublin.pl poniedziałek

10.50 - 12.20

p.  C-240

mgr Joanna Grądziel wtorek 14.10-15.50
mgr Natalia Kajka czwartek 13.00 - 14.30

 

 

 

Katedra Psychologii Rozwojowej C-439 tel: 81 445 3439

Pracownik Dzień tygodnia Godziny
dr hab. Ewa Rzechowska, prof. KUL ewarzechowska@gmail.com czwartek

 

10.20 - 10.50

14.00 - 15.00

dr hab. Małgorzata Tatala, prof. KUL maltat@kul.lublin.pl czwartek 12.30 - 13.30
dr hab. Elżbieta Rydz ebryd@kul.lublin.pl

środa

14.10 - 15.40
dr Monika Dacka

poniedziałek

12.30 - 14.00
dr Anna Gucwa

wtorek

16.00 - 17.30

 

 

 

Katedra Psychologii Organizacji Zarządzania
C-336, 338, tel. 81 445 3336, 81 445 3338

Pracownik Dzień tygodnia Godziny
dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL bohroz@kul.pl  wtorek 12.30-14.00
dr Grzegorz Kida grzegorz.kida@kul.pl  poniedziałek 14.10 - 15.40
dr Jacek Sobek jasob@kul.lublin.pl  poniedziałek 14.00-15.40
dr Piotr Mamcarz pmamcarz@kul.pl  środa 10.50-12.20
dr Izabela Mamcarz izamamcarz@kul.lublin.pl urlop macierzyński  
dr Tomasz Korulczyk środa 9.10-10.40

 

 

 

Katedra Psychologii Ogólnej
C-328, C-329, tel. 81 445 3 329 (lub 445 3 328)

Pracownik Dzień tygodnia Godziny
prof. dr hab. Mariola Łaguna laguna@kul.lublin.pl środa

10.00 - 10.30,

15.20 - 15.50,

17.30 - 18.00

dr hab. Oleg Gorbaniuk oleg.gorbaniuk@kul.lublin.pl czwartek

14.00 - 15.00 w dni Rady Wydziału i Rady Instytutu, 14.00 - 16.00 w pozostałe dni

 C-329

dr Wiktor Razmus wrazmus@gmail.com czwartek 12.30 - 14.00 C-329
dr Andrzej Januszewski anjan@kul.lublin.pl wtorek

7.30 - 9.00

dr Emilia Mielniczuk wtorek

8.15 - 9.00

19.00 - 19.45

C-329

dr Agata Celińska-Miszczuk celinska@kul.lublin.pl wtorek 15.00 - 16.30 C-328
dr Wiesław Talik talik@kul.lublin.pl poniedziałek 9.10 - 10.40 C-328
dr Justyna Iskra wtorek

13.00 - 14.00

17.30 - 18.00

C-328

Doktoranci po umówieniu mailowym, adresy na www.kul.pl/spplab  

 

Autor: AB
Ostatnia aktualizacja: 03.12.2018, godz. 14:26 - Małgorzata Bąk