-Konsultacje-

 Konsultacje w czasie letniej sesji egzaminacyjnej odbywają się w poniższych terminach lub w przypadku braku wskazania konkretnych dat, po wcześniejszym skontaktowaniu się drogą mailową

 

 

Kierownik Katedry:

dr hab. Marcin Szewczak

15 czerwca, 11.00-12.00 oraz 27 czerwca, 08.00-09.30, CI-407

 

Pracownicy Katedry:

dr Małgorzata Ganczar

21 czerwca, 08.00-09.10 oraz 27 czerwca, 08.00-09.30, CI-407

 

dr Edyta Krzysztofik

       

 

dr Renata Pal

Zwolnienie lekarskie

 

dr Anna Kosińska

17 czerwca, 10.00-11.00 oraz 21 czerwca, 10.30-11.30, CI-407

 

mgr Katarzyna Woch

 

        

mgr Paweł Wojtasik

15 czerwca, 21 czerwca oraz 28 czerwca, 8.00-9.00, CI-407

 

 

 

 

Autor: Paweł Wojtasik
Ostatnia aktualizacja: 29.06.2016, godz. 10:06 - Paweł Wojtasik