dr hab. Kinga Machowicz - kierownik Katedry

 

dr Katarzyna Jabłońska-Karczmarczyk

 

dr Agnieszka Stolarska

 

Po zakończeniu semestru letniego do 30.09. br. (z wyłączeniem okresu urlopów wypoczynkowych) konsultacje w formie odpowiedzi na zapytania przekazane przez formularze kontaktowe lub poprzez e-mail w terminie do 3 dni roboczych (zgodnie z Zarządzeniem Rektora KUL ROP - 0101-103/17 z dnia 23.11.2017 r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Autor: Agnieszka Stolarska
Ostatnia aktualizacja: 18.06.2018, godz. 14:56 - Kinga Machowicz