Konsultacje pracowników Katedry Historii Administracji

 

Kierownik Katedry:  Ks. dr hab. Sylwester Kasprzak, prof.KUL

konsultacje: wtorek, 10:00 - 11:40
kontakt: skasprzak@kul.pl

PLAN ZAJĘĆ

 

dr hab. Sebastian Kwiecień - adiunkt

konsultacje: poniedziałek i czwartek, 14.10-15.00
kontakt: seba@kul.lublin.pl
PLAN ZAJĘĆ

 

dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
(Katedra Historii Ustroju i Prawa)

konsultacje: urlop naukowy
kontakt: kzasepa@kul.pl
PLAN ZAJĘĆ

 

mgr Paulina Liszka - asystent, sekretarz Katedry
konsultacje: czwartek, 08:30 - 10:00
kontakt:
paulina.liszka@kul.pl
PLAN ZAJĘĆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Paulina Liszka
Ostatnia aktualizacja: 12.10.2018, godz. 22:31 - Paulina Liszka