Konsultacje Pracowników Katedry Prawa Administracyjnego:

Kierownik - ks. dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. KUL

Konsultacje: w okresie letnim konsultacje odbywają się w każdą środę o godz. 12.00  z wyjątkiem okresu urlopowego

Plan zajęć w roku akademickim

 

dr hab. Tomasz Sienkiewicz

Konsultacje: piątek 08.30-09.10 Konstantynów 1H pok. 113

 

Plan zajęć w roku akademickim

 

dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz

Konsultacje: Poniedziałek 10.00-11.30 s. C-702

 

dr Katarzyna Mełgieś, adiunkt

Urlop w roku akademickim 2015/2016

Plan zajęć w roku akademickim 

 

dr Jerzy Parchomiuk, adiunkt

Konsultacje: poniedziałek 15.50-16.30

                     wtorek 16.40-17.30

Plan zajęć w roku akademickim

 

dr Lidia Jaskuła, adiunkt

Urlop w roku akademickim 2016/17

Plan zajęć w roku akademickim

 

dr Krzysztof Dobieżyński, adiunkt

Konsultacje: poniedziałek, godz. 14 - 15, C-702 lub C-702A

Plan zajęć w roku akademickim

 

dr Katarzyna Kułak-Krzysiak, adiunkt

Konsultacje: środa29.06.2016- 12.00-14.00

 

Plan zajęć w roku akademickim

 

dr Bartosz Kuś, asystent

Konsultacje:

  

mgr Paweł Śwital, doktorant

Konsultacje będą odbywać się w soboty w dniach: 1.X; 22.X; 5.XI; 19.XI; 14.I w godzinach 12:30-13:15, w sali C-702 lub C-702A
e-mail: pawel-swital@wp.pl

Plan zajęć w roku akademickim

 

mgr Magdalena Machocka, doktorant

Konsultacje: piątek 14.30-15.30

Plan zajęć w roku akademickim

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 20.10.2016, godz. 21:16 - Krzysztof Dobieżyński