Konsultacje Pracowników Katedry Prawa Administracyjnego:

Kierownik - ks. dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. KUL

Konsultacje:  w okresie sesji i sesji poprawkowej kontakt za pośrednictwem e-mail makowiec@kul.pl

Plan zajęć w roku akademickim

 

dr hab. Tomasz Sienkiewicz

Konsultacje:

Plan zajęć w roku akademickim

 

dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz

Konsultacje: urlop macierzyński

 

dr Katarzyna Mełgieś, adiunkt

marzec@kul.pl

Plan zajęć w roku akademickim 

 

dr Jerzy Parchomiuk, adiunkt

  parchom@kul.pl

Plan zajęć w roku akademickim

 

dr Lidia Jaskuła, adiunkt

Plan zajęć w roku akademickim

 

dr Krzysztof Dobieżyński, adiunkt

Konsultacje do końca semestru letniego będą realizowane w formie odpowiedzi na zapytania przekazane przez e-mail: krzydobi@kul.pl

Plan zajęć w roku akademickim

 

dr Katarzyna Kułak-Krzysiak, adiunkt

kasiakrzysiak@kul.pl

Plan zajęć w roku akademickim

 

dr Bartosz Kuś, asystent

 

 

mgr Paweł Śwital, doktorant


e-mail: pawel-swital@wp.pl

Plan zajęć w roku akademickim

 

mgr Magdalena Machocka, doktorant

 

Plan zajęć w roku akademickim

 

 

mgr Piotr Kobylski

 

Plan zajęć w roku akademickim

 

mgr Paulina Jaszczuk

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 07.07.2018, godz. 21:00 - Krzysztof Dobieżyński