Konsultacje Pracowników Katedry Prawa Administracyjnego:

Kierownik - ks. dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. KUL

Konsultacje: w semestrze zimowym konsultacje odbywają się w każdą środę o godz. 10.30-11.30 

Plan zajęć w roku akademickim

 

dr hab. Tomasz Sienkiewicz

Konsultacje: piątek godz. 15.00-15.30 ul. Konstantynów 1H pok. 107

 

Plan zajęć w roku akademickim

 

dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz

Konsultacje: Wtorek 09.30-10.30 s. C-702

 

dr Katarzyna Mełgieś, adiunkt

Urlop w roku akademickim 2015/2016

Plan zajęć w roku akademickim 

 

dr Jerzy Parchomiuk, adiunkt

Konsultacje: poniedziałek

                     wtorek

Plan zajęć w roku akademickim

 

dr Lidia Jaskuła, adiunkt

Urlop w roku akademickim 2016/17

Plan zajęć w roku akademickim

 

dr Krzysztof Dobieżyński, adiunkt

Konsultacje: wtorek, godz. 9.50 - 10.50, C-702 lub C-702A

Plan zajęć w roku akademickim

 

dr Katarzyna Kułak-Krzysiak, adiunkt

Konsultacje: poniedziałek g. 19.00-20.00

 

Plan zajęć w roku akademickim

 

dr Bartosz Kuś, asystent

Konsultacje: wtorek 9.50-10.50 c-702

  

mgr Paweł Śwital, doktorant

Konsultacje będą odbywać się w soboty w dniach: 1.X; 22.X; 5.XI; 19.XI; 14.I w godzinach 12:30-13:15, w sali C-702 lub C-702A
e-mail: pawel-swital@wp.pl

Plan zajęć w roku akademickim

 

mgr Magdalena Machocka, doktorant

Konsultacje: brak zajęć w semestrze zimowym

Plan zajęć w roku akademickim

 

mgr Angelika Kurzawa, doktorant

Konsultacje: piątek, g. 10.40 - 11.40

Plan zajęć w roku akademickim

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2016, godz. 18:39 - Krzysztof Dobieżyński