Konsultacje pracowników Katedry:

Kierownik:  ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL

Konsultacje: czwartek 15.00-16.30

Plan zajęć w roku akademickim

 

dr Piotr Sławicki, adiunktsekretarz

Konsultacje: czwartek 15.10-16.40

Plan zajęć w roku akademickim

 

mgr Marek Dąbrowski, asystent

Konsultacje: czwartek 15.00-16.30

Plan zajęć w roku akademickim

 

mgr Kamil Golema, asystent

Konsultacje: czwartek 15.00-16.30

Plan zajęć w roku akademickim

 

mgr Maciej Buczek, doktorant

Konsultacje: wtorek 15.00-16.00

Plan zajęć w roku akademickim

 

mgr Dominik Garbal, doktorant

Konsultacje: środa 11.45-12.45

Plan zajęć w roku akademickim

 

mgr Marcin Rokosz, doktorant

Konsultacje: wtorek 15.00-16.00

Plan zajęć w roku akademickim

 

mgr Krystian Stolpa, doktorant

Konsultacje: czwartek 10.00-11.00 (CI-301)

Plan zajęć w roku akademickim

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 14.12.2017, godz. 14:15 - Piotr Sławicki