Konsultacje pracowników Katedry Prawa Zarządzania Środowiskiem:

 

Kierownik: dr hab. Maciej Rudnicki, prof. KUL

konsultacje: poniedziałek godz. 18.00-21.00 (w terminach: 06.03; 20.03; 03.04; 08.05; 22.05; 05.06; 19.06)

PLAN ZAJĘĆ

 

 

dr hab. Anna Haładyj, adiunkt,

konsultacje: poniedziałek,  godz. 13.20-14.50

 

 

konsultacje: poniedziałek godz. 18.00-21.00 (w terminach: 06.03; 20.03; 03.04; 08.05; 22.05; 05.06; 19.06)
PLAN ZAJĘĆ

 

 

mgr Katarzyna Fortuna - doktorant

konsultacje:

 

mgr Ewa Nowosad - doktorant

konsultacje:

PLAN ZAJĘĆ

 

mgr Krzysztof Pyter - doktorant

konsultacje:

PLAN ZAJĘĆ

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 20.02.2017, godz. 17:35 - Kamila Sobieraj