Konsultacje pracowników Katedry Prawa Zarządzania Środowiskiem:

 

Kierownik: dr hab. Maciej Rudnicki, prof. KUL

konsultacje: wtorek w godz. 18.20-20.00 oraz środa w godz. 16.40-18-20 w terminach: 27-28 luty, 13-14 marca, 27 marca, 10-11 kwietnia, 24-25 kwietnia, 15-16 maja, 29-30 maja, 12-13 czerwca

PLAN ZAJĘĆ

 

 

dr hab. Anna Haładyj, prof. KUL

konsultacje: poniedziałek, godz. 8.20-10.00

 

 

konsultacje: wtorek w godz. 18.20-20.00 oraz środa w godz. 16.40-18.20 w terminach: 27-28 luty, 13-14 marca, 27 marca, 10-11 kwietnia, 24-25 kwietnia, 15-16 maja, 29-30 maja, 12-13 czerwca
PLAN ZAJĘĆ

 

 

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 16.02.2018, godz. 13:06 - Kamila Sobieraj