Konsultacje pracowników Katedry Prawa Zarządzania Środowiskiem:

 

Kierownik: dr hab. Maciej Rudnicki, prof. KUL

konsultacje: poniedziałek godz. 13.20-14.50

PLAN ZAJĘĆ

 

 

dr hab. Anna Haładyj, adiunkt,

konsultacje: środa godz. 10.00-11.30

 

 

konsultacje: poniedziałek godz. 13.20-14.50
PLAN ZAJĘĆ

 

 

mgr Katarzyna Fortuna - doktorant

konsultacje:

 

mgr Ewa Nowosad - doktorant

konsultacje:

PLAN ZAJĘĆ

 

mgr Krzysztof Pyter - doktorant

konsultacje:

PLAN ZAJĘĆ

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 23.11.2016, godz. 18:50 - Kamila Sobieraj