Konsultacje pracowników Katedry Prawa Zarządzania Środowiskiem:

 

Kierownik: dr hab. Maciej Rudnicki, prof. KUL

konsultacje: poniedziałek godz. 10.00-11.30

PLAN ZAJĘĆ

 

 

dr hab. Anna Haładyj, adiunkt,

konsultacje: poniedziałek godz. 13.20-14.50

 

 

konsultacje: poniedziałek godz. 10.00-11.30
PLAN ZAJĘĆ

 

 

mgr Katarzyna Fortuna - doktorant

konsultacje: poniedziałek godz. 10.00-11.30

 

mgr Ewa Nowosad - doktorant

konsultacje: piątek godz. 17.30-19.00

PLAN ZAJĘĆ

 

mgr Krzysztof Pyter - doktorant

konsultacje: środa: 13.20-14.50

PLAN ZAJĘĆ

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 21.02.2016, godz. 22:35 - Kamila Sobieraj