Konsultacje

 

Kierownik Katedry: dr hab. Jacek Widło, prof. KUL

Konsultacje: czwartek 8.15 - 9.15,  s. 409 Coll. Iuridicum

Rozkład zajęć

 

 

dr Agnieszka Kawałko, adiunkt

Konsultacje:

Rozkład zajęć

 

 

mgr Dariusz P. Kała, doktorant

Rozkład zajęć

 

 

mgr Michał Mościcki, doktorant

 

 

mgr Anna Pawłowska

 

mgr Joanna Syta

 

 

mgr Paweł Widerski, doktorant

Konsultacje:

Rozkład zajęć

 

 

mgr Anna Wróbel, doktorant

Konsultacje:

Rozkład zajęć

Autor: Dariusz Kała
Ostatnia aktualizacja: 14.04.2016, godz. 10:12 - Dariusz Kała