Konsultacje

 

Kierownik Katedry: dr hab. Jacek Widło, prof. KUL

Konsultacje: wtorek: godz. 17.30 -18-30,  s. 409 Coll. Iuridicum

Rozkład zajęć

 

 

dr Agnieszka Kawałko, adiunkt

Konsultacje: wtorek 16.30 - 17.30, s. 409, Coll. Iuridicum

Rozkład zajęć

 

Dr Tomasz Sieniow, asystent

konsultacje: środa 9:45-10:45, s. CI-409

rozkład zajęć

 

mgr Dariusz P. Kała, doktorant

Rozkład zajęć

 

 

mgr Michał Mościcki, doktorant

 

 

mgr Anna Pawłowska

 

mgr Joanna Syta

 

 

mgr Paweł Widerski, doktorant

Konsultacje:

Rozkład zajęć

 

 

mgr Anna Wróbel, doktorant

Konsultacje:

Rozkład zajęć

Autor: Dariusz Kała
Ostatnia aktualizacja: 02.03.2017, godz. 15:52 - Tomasz Sieniow