KONSULTACJE PRACOWNIKÓW KATEDRY PRAWA HANDLOWEGO

 

Dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL

 

konsultacje: poniedziałek, godz. 7:45-8:15 oraz 12:30-13.30, sala C-738

 

Plan zajęć

 

 

Dr hab. Marcin Trzebiatowski, prof. KUL

 

konsultacje: poniedziałek, godz. 17:00 - 18:30 sala C-752.

studia niestacjonarne - kontakt za pomocą formularza elektronicznego.

 

Plan zajęć

 

 

Dr Dariusz Bucior

 

konsultacje: poniedziałek, godz. 15:00-16:30 sala C-717

studia niestacjonarne - kontakt za pomocą formularza elektronicznego

 

Plan zajęć

 

 

Dr Paweł Zdanikowski 

 

w semestrze letnim kontakt za pośrednictwem formularza elektronicznego.

 

 

Plan zajęć

 

 

Mgr Michał Hałasa

 

kontakt za pośrednictwem formularza elektronicznego

 

 

 

Mgr Piotr Kędzierski

 

konsultacje: piątek, 15:50-16:30, CI-103.

 

Plan zajęć 

 

 

Mgr Wojciech Bartnik

 

konsultacje: poniedziałek, godz. 15:00-16:30 sala C-752

 

 

Mgr Konrad Węgliński

 

konsultacje: piątek, 15:10-16:40 sala C-752

 

 

 

Mgr Adrian Dziekan

 

konsultacje: poniedziałek, 12:30-14:00 sala C-752

studia niestacjonarne - kontakt za pomocą formularza elektronicznego

 

 

 

 

Autor: Paweł Zdanikowski
Ostatnia aktualizacja: 14.12.2018, godz. 20:49 - Adrian Dziekan