Konsultacje Pracowników Katedry 

 

Kierownik:  dr hab. Elżbieta Szczot prof. KUL

Konsultacje:  środy, godz. 12.30-13.15, sala CI-404.

W sprawach pilnych proszę o kontakt drogą elektroniczną: eszczot@kul.lublin.pl

Rozkład zajęć w roku akademickim

 

 

O. prof. dr hab. Wiesław Bar

mswrab@kul.lublin.pl

Konsultacje: czwartki, w C 748, w godz. 11.30-12.30

w sprawach nagłych także: 8.30-10.00 oraz 12.30-14.00

Rozkład zajęć w roku akademickim

 

  

dr Luc Reydams, prof. KUL

Konsultacje:

Rozkład zajęć w roku akademickim

 

 

dr Lech Buczek, adiunkt

Konsultacje:  

czwartek godz. 15.40-16.40, CI 404.

Rozkład zajęć w roku akademickim

 

 

dr hab. Sławomir Łukasiewicz, adiunkt 

Konsultacje: poniedziałek od 15:30 do 16:30, sala CI 410

Rozkład zajęć w roku akademickim

 

 

ks. mgr lic. inż. Damian Kwiatkowski, doktorant

Konsultacje: czwartki, godz. 15:50-16.40, sala: C-5246.

W sprawach pilnych proszę o kontakt: xkwiatkowski@wp.pl

Rozkład zajęć w roku akademickim

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 17.11.2016, godz. 18:32 - Damian Kwiatkowski