Konsultacje pracowników Katedry Norm Ogólnych i Kościelnego Prawa Majątkowego:

 

 

Kierownik: Ks. dr hab. Ambroży Skorupa, prof. KUL

Konsultacje:

Środa godz. 12:30-14:10, sala C-722

PLAN ZAJĘĆ

 

 

ks. dr Paweł Kaleta, adiunkt, sekretarz

Konsultacje:

Środa godz 16:40-17:30, sala C-722

Czwartek godz. 16:40-17:30, sala C-722 

 

PLAN ZAJĘĆ

 

 

Ks. dr Adam Kaczor,  asystent

Konsultacje:

Wtorek godz. 10:50-12:30, sala C-722

także drogą elektroniczną akaczor@kul.lublin.pl

 

PLAN ZAJĘĆ

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 06.03.2018, godz. 19:08 - Paweł Kaleta