Konsultacje pracowników Katedry Norm Ogólnych i Kościelnego Prawa Majątkowego:

 

 

Kierownik: Ks. dr hab. Stanisław Dubiel, prof. KUL

Konsultacje:

W czasie sesji zimowej konsultacje odbywają się drogą elektroniczną: dubiel@kul.pl

PLAN ZAJĘĆ

 

 

 

ks. dr Paweł Kaleta, adiunkt, sekretarz

Konsultacje:

W czasie sesji zimowej konsultacje odbywają się drogą elektroniczną: kaleta@kul.pl

PLAN ZAJĘĆ

 

 

Ks. dr Adam Kaczor,  adiunkt

Konsultacje:

W czasie sesji zimowej konsultacje odbywają się drogą elektroniczną: a.kaczor@kul.pl

PLAN ZAJĘĆ

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 06.02.2017, godz. 11:50 - Paweł Kaleta