KONSULTACJE (II semestr 2015/16):

DYREKTOR INSTYTUTU PEDAGOGIKI

Ks. prof. dr hab. Marian Nowak

Poniedziałek, 10.00-12.00, M-114;

Wtorek, 11.30-13.00, M-105;

Czwartek, 10.00-12.00, M-114;

  

Dr Dorota Bis

Poniedziałek, 12.20-13.20, M-117;

 

Dr Aleksandra Borowicz

Wtorek, 8.40-9.10 oraz 14.10-14.40 , M-132;

 

Dr Barbara Borowska

Czwartek, 16.30-17.30 , M-24;

 

Dr Katarzyna Braun

Czwartek, 14.10-15.00, M-117;

 

Mgr Katarzyna Brzuszkiewicz

Poniedziałek, 17.30-18.30, M-139;

 

Dr Marta Buk – Cegiełka

Wtorek, 12.15-13.15, M-139;

 

Prof. dr hab. Krystyna Chałas   

Czwartek, 11.30 - 12.30, M-139;

 

Mgr Agnieszka Chodun

 

Dr Bożena Czech-Jezierska

Środy: 24II, 9III, 6 i 20 IV, 11 V, 9.30-10.00,M-105;Czwartek, 11.40-12.30,CI-401; 

 

Dr Emilia Czepczyńska

Poniedziałek, 15.30-16.30, C-719;

 

Dr hab. Ewa Domagała-Zyśk

Piątek, 8.10-9.10, M-132;

 

Mgr Angelika Duda

Poniedziałek, 16.00-17.00, M-135;

 

Mgr Kamila Duduś

 

Dr hab. Lucyna Dziaczkowska, prof. KUL

Wtorek, 17.25-18.25, M-125;

 

Mgr Kamila Farbiszewska-Arent

po uzgodnieniu e-mailowym: kamila.farbiszewska@gmail.com

Czwartek, 8.30, M-126;

 

Dr Jacek Frydrych

 

Mgr Aneta Fudali

Poniedziałek, 12.30-13.20 i 16.30-17.20, M-105;

 

Dr Arkadiusz Gudaniec

 

Dr Beata Jakimiuk

Poniedziałek, 11.40-12.40 , M-26;

 

Mgr Magdalena Jamróz
Poniedziałek, 10.50-11.50, M-131; 

 

Dr Agnieszka Jaworska

Poniedziałek, 10.30-11.30, M-105;

 

Ks. dr Marek Jeziorański

po uzgodnieniu e-mailowym: marekj@kul.pl

 

Ks. dr hab. Roman Jusiak, prof. KUL

Czwartek, 14.00-15.00, M-126;

 

Mgr Marcin Kawaliło

Poniedziałek, 19.00-20.00, M-31

 

Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL

Czwartek, 10.00-11.00, C-938

 

Dr Barbara Kiereś

Wtorek, 10.40-11.40, M-136;

 

Dr Renata Kołodziejczyk

Czwartek, 11.30-12.30, M-132;

 

Mgr Magdalena Koper

po uzgodnieniu e-mailowym: jumik@op.pl;

 

Dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL

Poniedziałek, 10.00-11.30, s. 133;

 

Prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak

Środa, 13.10-14.10, M-131/132;

 

Mgr Joanna Krakowiak

Wtorek, 15.40-16.40, M-124;

 

Mgr Elżbieta Kręcisz-Plis

Piątek, 14.00-15.00, M-124;

 

Dr Agnieszka Linca-Ćwikła

Wtorek, 14.50-15.50, M-105;

 

Dr Małgorzata Łobacz

Czwartek, 14.00-15.00, M-135;

 

Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński

Wtorek, 11.30-12.30, M-126;

 

Dr Piotr Magier

Piątek, 11.00-12.00, M-105;

 

Ks. dr hab. Adam Maj, prof. KUL

Środa, 14.10-15.10, M-34;

 

Mgr Justyna Marcinkowska

Wtorek, 16.00, M-136, co 2 tygodnie od 23 lutego;

 

Mgr Anna Mazur

 po uzgodnieniu e-mailowym: annamazur66@wp.pl

 

Mgr Emilia Mulawa

Czwartek, 16.30-17.30, M-136;

 

Mgr Ewa Nizio

po uzgodnieniu mailowym: nizio.ewa@gmail.com

 

Mgr Ewelina Okrutna

13 i 27 maja od 13.20 do 15.00, M-126;

 

S. dr hab. Loyola Opiela

Czwartek 12.00-13.00, M-127;

 

Dr hab. Danuta Opozda

Czwartek, co dwa tygodnie od 25 lutego, w godz. 11.40-13.10  M-136;

 

Mgr Natalia Osińska

po uzgodnieniu e-mailowym: natalia.osinska91@gmail.com ;

 

Dr Wiesław Partyka

Czwartek, 14.50-15.50, M-31;

 

Dr Magdalena Parzyszek

do 25 kwietnia: Poniedziałek, 11.30-12.30, M-136;
od 10 maja: Wtorek, 8.10-9.10, M-136;

 

Mgr Joanna Perlak

Piątek, 13.10-14.10, M-138;

 

Mgr Halina Piątek

 

Dr Lidia Pietruszka

po uzgodnieniu mailowym: lidiapietruszka@wp.pl

 

Mgr Angelika Roczniak

Środa, 13.00-14.00, M-136;

 

Dr hab. Alina Rynio, prof. KUL

zwolnienie lekarskie do 10 kwietnia;

 

Mgr Marta Samorańska

Środa, 14.10-15.00, M-136 – po uzgodnieniu e-mailowym: marta.samoranska@o2.pl;

 

Mgr Dominika Sieńko

 

Dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL

Piątek, 13.30-14.30, M-135;

 

Dr hab. Michał Skrzypek, prof. KUL

Wtorek, 12.30-14.00, C-346;

 

Dr Elżbieta Stoch

wtorek, 10.40-11.40, sala 024;

 

Prof. dr hab. Marian Surdacki

, M-31;

 

Mgr Małgorzata Szczeszek

Czwartek, 12.30-13.20 , M-136;

 

Dr Iwona Szewczak

Urlop;

 

Dr Ewelina Świdrak

Wtorek, 9.50-10.50, M-124;

 

Dr Katarzyna Uzar-Szcześniak

Środa, 12.15-13.15, M-125;

 

Dr Tomasz Wach

Wtorek, 10.40-11.40, M-126;

 

Ks. prof. dr hab. Edward Walewander

Środa, 13.10-14.10, M-134;

 

Dr hab. Franciszka Wanda Wawro, prof. KUL

Czwartek, 10.45-11.40, M-106;

 

Dr Grzegorz Wiącek

, C-330;

 

Mgr Ewelina Winiarczyk

poniedziałek,11.40-12.40, M-139;

 

 

Ks. dr Marek Wódka

Środa, 12.30-14.00, C-327;

 

Zakrzewska Ewelina

po uzgodnieniu e-mailowym: ewelcia1@poczta.onet.pl

 

Mgr Aneta Zawadzka

po uprzednim uzgodnieniu e-mailowym: aneta.lukianowska@gmail.com

Autor: Marek Jeziorański
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2016, godz. 12:11 - Marek Jeziorański