Terminy konsultacji pracowników Katedry

Uprzejmie informujemy, że w miesiącu wrześniu 2018 r. - w nawiązaniu do przepisu § 3 ust. 1 zarządzenia ROP-0101-103/17 Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad organizacji zajęć dydaktycznych i konsultacji (Monitor KUL z 2017 r. poz. 515) - konsultacje, co do zasady, będą obywać się w formie odpowiedzi na zapytania przekazane przez formularz kontaktowy lub poprzez e-mail. W pozostałym zakresie ewentualne terminy konsultacji będą zamieszczane na niniejszej stronie i/lub na poszczególnych stronach pracowniczych na platformie e-kul.

 

Kierownik: dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL

  

Konsultacje: 25 września 2018 r., godz. 11.00-12.30, s. C-533.

 

Rozkład zajęć w roku akademickim

 

 

dr Joanna Dzierżanowska, asystent

 

Konsultacje:

 

Rozkład zajęć w roku akademickim

 

 

dr Marek Smarzewski, adiunkt, sekretarz

 

Konsultacje w miesiącu wrześniu: 13 września 2018 r., godz. 10.00-11.30, p. C-533.

 

Konsultacje w semestrze zimowym: czwartek, godz. 12.30-14.00, p. C-533.

 

Rozkład zajęć w roku akademickim

 

 

mgr Paulina Duda, doktorant

 

Konsultacje:

 

Rozkład zajęć w roku akademickim

 

 

mgr Katarzyna Krzyżanowska, doktorant

 

Konsultacje:

 

Rozkład zajęć w roku akademickim 

 

 

mgr Tymon Markiewicz, doktorant

 

Konsultacje:

 

Rozkład zajęć w roku akademickim

 

 

mgr Adrian Zbiciak, doktorant

 

Konsultacje:

 

Rozkład zajęć w roku akademickim

Autor: Marek Smarzewski
Ostatnia aktualizacja: 11.09.2018, godz. 10:09 - Marek Smarzewski