Konsultacje pracowników Katedry Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego
w semestrze letnim 2016/2017:

 

Kierownik Katedry:  dr Delaine Swenson, prof. KUL

 sala C-721 (tel. 48 81 44-53-721)

 

konsultacje/office hours:

czwartki/Thursdays   10:30-12:30

sala C-721/room C-721 

 

Plan zajęć

 

 

 

dr hab. Wojciech Sz. Staszewski, adiunkt 

 

konsultacje/office hours:

 

wtorek/Tuesday, 18.20 - 19.50, CI 409

 

UWAGA:  konsultacje z dnia 20 lutego 2018 r. odbędą się w dniu 19 lutego 2018 r. w godz. 17.15-18.45 (C705)

  

 

Plan zajęć

 

 

 

dr Anna Szarek-Zwijacz, adiunkt 

 

urlop do 7.10.2018 r.

 

 

Plan zajęć

 

 

 

dr Kinga Stasiak, adiunkt

konsultacje, wtorek, 15.50 - 17.20, C705. 

Office hours, Tuesday, 15.50 - 17.20, C705. 

 sala C - 705 (tel. 81 44-53-717)

 

      

kstasiak@kul.pl 

 

Plan zajęć

 

 

 

mgr Marzena Rzeszót, asystent (zwolnienie lekarskie)

 

konsultacje/office hours:

 

sala C-721/room C-721 

 

 

 

Plan zajęć

 

 

mgr Iryna Kozak, doktorantka

 

 

 

Autor: Kinga Stasiak
Ostatnia aktualizacja: 18.02.2018, godz. 21:09 - Wojciech Staszewski