Konsultacje pracowników Katedry Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego
w semestrze letnim 2016/2017:

 

Kierownik Katedry:  dr Delaine Swenson, prof. KUL

 sala C-721 (tel. 48 81 44-53-721)

 

konsultacje/office hours:

czwartki/Thursdays   10:30-12:30

sala C-721/room C-721 

 

Plan zajęć

 

 

 

dr hab. Wojciech Sz. Staszewski, adiunkt 

 

 wtorki, godz. 9.00 - 10.00 (sala CI - 409)

  

 

Plan zajęć

 

 

 

dr Anna Szarek-Zwijacz, adiunkt 

 

urlop do 7.10.2017 r.

 

 

Plan zajęć

 

 

 

dr Kinga Stasiak, adiunkt

konsultacje, wtorek, 11.15 - 12.15, C705. 

Office hours, Tuesday, 11.15-12.15, C705. 

 sala C - 705 (tel. 81 44-53-717)

 

      

kstasiak@kul.pl 

 

Plan zajęć

 

 

 

mgr Marzena Rzeszót, asystent

 

konsultacje/office hours:

czwartki/Thursdays   14:30-15:30

sala C-721/room C-721 

 

 

 

Plan zajęć

 

 

mgr Iryna Kozak, doktorantka

 

 

 

Autor: Kinga Stasiak
Ostatnia aktualizacja: 22.11.2017, godz. 11:21 - Anna Szarek-Zwijacz