ROK AKADEMICKI 2015/2016

SEMESTR LETNI

  

Prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee, kierownik Katedry

Piątek

14.00-15.00 Konsultacje, CN-218

15.00-15.50 Models of Love in Medieval and Early Modern Literature. Comparative Approach, wykł., CN-204

16.40-18.20 Lektura tekstów kultury. Cz. I: Teoria i praktyka interpretacji, konw., CN-218

18.20-20.00 Lektura tekstów kultury. Cz. I: Teoria i praktyka interpretacji, konw., e-learning

Sobota

11.00-14.00 Seminarium doktorskie (raz w miesiącu), CN-218

Dr hab. Justyna Dąbkowska-Kujko, prof. KUL

Wtorek

9.10-10.40 Kultura literacka doby staropolskiej, konw., CN-203

10.50-12.20 Sztuka edytorska, wykł., CN-203

12.20-13.20 Konsultacje, CN-218

13.20-14.50 W kręgu sztuki edytorskiej, wykł., CN-202

Sobota

10.00-13.20 Literatura i filologia, sem. dokt. (raz w miesiącu), CN-218

Dr hab. Wiesław Pawlak

Poniedziałek

8.20-9.50 Kultura i literatura epok wczesnonowożytnych, sem. mag., CN-218

10.00-11.30 Warsztat naukowy edytora, ćw., gr. 1, CN-P01

Czwartek

9.10-10.40 Konsultacje, CN-218

10.50-12.20 Historia literatury (do oświecenia), ćw., gr. 1, CN-204

Piątek

15.50-16.40 Akumulacja i zarządzanie wiedzą w epoce wczesnonowożytnej. Cz. 2, wykł., CN-204

Dr hab. Agnieszka Czechowicz

Środa

8.20-9.50 Retoryka polemiki, lab., CN-019

10.00-11.30 Estetyka, wykł., GG-042

11.40-13.10 W świecie wyobraźni i polityki epok dawnych, wykł., GG-110

13.20-14.50 Z problematyki literatury staropolskiej, konw., CN-218

13.30-15.00 Konsultacje, CN-218

Czwartek

9.10-10.40 Historia książki, wykł., CN_203

10.45-12.15 Konsultacje, CN-218

13.20-14.50  Literatura staropolska, wykł., CN-P01

Dr Barbara Niebelska-Rajca

Czwartek

12.30-13.30 Konsultacje, CN-218

13.30-15.00 Seminarium dyplomowe, ćw., gr. CN-218

15.00-16.30 Literatura staropolska, ćw., gr. 1, CN-204

16.40-18.10 Warsztaty twórczego pisania, konw., CN-204

18.10-19.40 Doktryny estetyczne i literackie, wykł., CN-204

19.50- 20.35 Filozofia kultury, wykł., CN-204

Mgr Patrycja Głuszak

Wtorek

15.50-17.30 Historia literatury (do oświecenia), ćw., gr. 2, CN-204

17:30-19:10 Historia literatury staropolskiej, ćw., gr. 2,CN-204

19:10-20:00 Konsultacje, CN-218

 

 

 

 

Autor: Grzegorz Głąb
Ostatnia aktualizacja: 30.03.2016, godz. 17:48 - Wiesław Pawlak