ROK AKADEMICKI 2016/2017

SEMESTR LETNI

 

Prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee, kierownik Katedry

Środa

12.30-13.30 Konsultacje, CN-218

9.10-10.00 Literatura powszechna (do romantyzmu), wykł., CN-202

10.50-12.30 Wybrane zagadnienia literatury porównawczej. Średniowiecze – renesans – barok, wykł., CN-107

Czwartek

15.50-16.40 Polish-British Literary Links in Early Modern Period, wykł., CN-202

16.40-18.20 Lektura tekstów kultury. Cz. I: Teoria i praktyka interpretacji, konw., CN-218

Sobota

11.00-14.00 Seminarium doktorskie (raz w miesiącu), CN-218

Dr hab. Justyna Dąbkowska-Kujko, prof. KUL

Wtorek

9.10-10.40 Antyczna teoria literatury i jej recepcja, konw., GG-370

10.40-11.40 Konsultacje, CN-218

11.40-13.10 Warsztaty edytorstwa historycznego, gr. 1, ćw., CN-022
13.20-14.50 Warsztaty edytorstwa historycznego, gr. 2, ćw., CN-022

Sobota

10.00-13.20 Literatura i filologia, sem. dokt. (raz w miesiącu), CN-218

Dr hab. Wiesław Pawlak, prof. KUL

Poniedziałek

9.10-10.50 Literatura staropolska, wykł., CN-202

10.50-12.30 Literatura staropolska, ćw., CN-202

12.30-14.00 Tradycyjny i cyfrowy warsztat filologa, gr. 1, warszt., CN-019

15.00-15.50 Kultura literacka doby staropolskiej, konw., CN-202

Czwartek

15.00-16.30 Akumulacja i zarządzanie wiedzą w epoce wczesnonowożytnej. Cz. 3, wykł., GG-244 (co 2 tyg.)

16.30-18.00 Konsultacje, CN-202

Dr hab. Agnieszka Czechowicz

Czwartek

8.20-10.00 Elitarność i uniwersalność w twórczości i odbiorze, konw., e-learning

10.00-11.30 Konsultacje, CN-218

11.40-13.10 Historia książki, wykł., CN-P10

13.20-14.50 Tradycyjny i cyfrowy warsztat filologa, gr. 2, warszt., CN-019

15.00-16.30 Estetyka, wykł., CN-P10

Dr Barbara Niebelska-Rajca

Czwartek

12.00-13.20 Konsultacje, CN-218

13.20-15.00 Motywy antyczne w kulturze popularnej, warszt., CN-P10

15.00-16.30 Doktryny estetyczne i literackie do końca XVIII w. wykł., CN-204

16.40-18.20 Warsztaty twórczego pisania, konw., CN-204

18.30-20.00 Sztuka, sem., CN-204

 

Autor: Grzegorz Głąb
Ostatnia aktualizacja: 14.03.2017, godz. 20:52 - Wiesław Pawlak