SEMESTR LETNI 2017/2018

uwaga: w czasie sesji letniej zmiany oznaczone są uwagami*

 

pokój C-329

Dr hab. Mariola Łaguna, prof. KUL 

w roku 2017/18

urlop naukowy
Dr hab. Oleg Gorbaniuk, prof. KUL  czwartek 

8.30-9.00 dla Seminarzystów

 

14.00-15.00

Dr Wiktor Razmus środa 9.15-10.45
Dr Emilia Mielniczuk* adres e-mail

mielniczuk.e@gmail.com

 

pokój  C-328

dr Andrzej Januszewski

poniedziałek

11.30-12.30

dr Justyna Iskra*

 

adres e-mail

justis@kul.pl

dr Agata Celińska-Miszczuk*

adres e-mail

celinska@kul.pl

dr Wiesław Talik*

adres e-mail

talik@kul.pl

 

pokój  CN-P07

Doktoranci

po umówieniu mailowym, adresy w zakładkach 'Doktoranci'

* konsultacje dr Agaty Celińskiej-Miszczuk  w trakcie sesji letniej ustalane/realizowane  będą drogą elektroniczną  celinska@kul.pl (§3 Zarządzenia Rektora KUL ROP-0101-103/17)

* konsultacje dr. W. Talika w trakcie sesji letniej ustalane/realizowane będą drogą elektroniczną: talik@kul.pl   (§3 Zarządzenia Rektora KUL ROP-0101-103/17)

*konsultacje dr Justyny Iskry od dnia 2 lipca 2018 r. do końca sesji poprawkowej realizowane będą drogą elektroniczną: justis@kul.pl lub po wcześniejszym umówieniu się mailowym (§3 Zarządzenia Rektora KUL ROP-0101-103/17).

* Konsultacje dr Emilii Mielniczuk  w trakcie sesji letniej oraz w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych będą realizowane w formie odpowiedzi na zapytania przekazane przez e-mail (mielniczuk.e@gmail.com) (§3 Zarządzenia Rektora KUL ROP-0101-103/17). Konsultacje stacjonarne są możliwe po wcześniejszym umówieniu się. 

 

Autor: Agata Celińska-Miszczuk
Ostatnia aktualizacja: 26.06.2018, godz. 15:42 - Agata Celińska-Miszczuk