Dyrektor
Anna Tarnowska-Waszaklogo

(tel: 81 445 42 89)

W dniach 16.07.2018 r. - 03.08.2018 r. Dyrektor Uniwersytetu Otwartego KUL pani Anna Tarnowska-Waszak przebywa na urlopie wypoczynkowym. W trakcie nieobecności zastępstwo w sprawach bieżących pełni  pani Katarzyna Stępniak. 

Sekretariat 
Katarzyna Boguta
Anna Dutkowska
Maria Matysiewicz (urlop wychowawczy)
Katarzyna Stępniak
Agata Węglińska

Uniwersytet Otwarty
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
gmach główny KUL, pok. 109A
tel. +48 81 445 4290; fax +48 81 445 4289
e-mail: uo@kul.pl, otwarty@kul.pl
www.open.kul.pl

Sekretariat czynny jest w godz. 7.30-15.30

W przypadku pytań lub sugestii można wypełnić poniższy formularz. Wiadomość zostanie natychmiast przekazana do sekretariatu UO KUL.

Uniwersytet Otwarty KUL