Adres Katedry: 
Katedra Prawa Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych KUL

ul. Spokojna 1, p. CI-402

20-074 Lublin

 

Pokój Katedry (CI-402) mieści się w budynku Collegium Iuridicum

GPS: 51°14'57.768"N, 22°33'15.767"E

GPS: 51.24938°N, 22.55438°E

 

Telefon do Katedry:

(+48) 81 445 30 47

 

strona www: www.kul.pl/kptik

 

Możliwość przesłania wiadomości do pracowników Katedry:

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 01.02.2012, godz. 17:01 - Paweł Fajgielski