Katedra Teorii Polityki
Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL

ul. Droga Męczenników Majdanka 70, 20-325 Lublin,
Budynek II, p. DMMII-113

tel. (81) 475-92-79
http://www.kul.pl/politologia/

e-mail: inpism@kul.pl

 

Autor: Magdalena Waniewska - Bobin
Ostatnia aktualizacja: 21.03.2013, godz. 19:37 - Lech Jańczuk