Review of European and Comparative Law
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL
Al. Racławickie 14

20-950  Lublin
tel. (+48) 81 44-53-049, fax (+48) 81 44-53-729
www.kul.pl/review
e-mail: review[at]kul.pl

 

Redakcja Review of Comparative Law / Editorial Office

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 08.10.2018, godz. 10:48 - Jacek Trzewik