Review of Comparative Law
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL
Al. Racławickie 14

20-950  Lublin
tel. (+48) 81 44-53-049, fax (+48) 81 44-53-729
www.kul.pl/review
e-mail: review[at]kul.pl

 

Redakcja Review of Comparative Law / Editorial Office

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 16.10.2017, godz. 09:17 - Marta Ordon