Redakcja Roczników Nauk Społecznych

 

Katedra Filozofii Społecznej, Instytut Socjologii

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,

Al.Racławickie 14, 20-950 Lublin,

 

tel:  (081) 445-33-45 lub 507-037-838

e-mail: tomasz.peciakowski@kul.pl

        

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 25.02.2013, godz. 10:50 - Tomasz Peciakowski