Instytut Inżynierii Środowiska

Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli

ul.Ofiar Katynia 8b

37- 450 Stalowa Wola

 

Dyrektor Instytutu

p.o. Dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska

dr hab. Grażyna Mazurkiewicz-Boroń, prof. KUL

 

 

Sekretariat

mgr Katarzyna Olko

tel. +48 15 642 25 42

81/ 45 45 501

nr wew. KUL 5501

e-mail: inzynieria@kul.pl

 

prof. Andrzej Kuczumow

81/ 45 45 504

nr wew. KUL 5504

 

dr hab., prof KUL Tomasz Białopiotrowicz

81/ 45 45 506

nr wew. KUL 5506

 

mgr Anna Gronba-Chyła,

mgr Katarzyna Grąz,

mgr Rafał Kuzioła

81/ 45 45 508

nr wew. KUL 5508

 

mgr Dorota Nowak,

mgr Robert Stachyra,

dr Jakub Nowak

mgr inż. Adam Garbacz

81/ 45 45 511

nr wew. KUL 5511

 

dr Taras Kavetsky,

mgr Andrzej Marek,

mgr Mariusz Trzciński

81/ 45 45 513

nr wew. KUL 5513

 

dr Agnieszka Kramek

81/ 45 45 507

nr wew. KUL 5507

 

 

Autor: Justyna Płaza
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2016, godz. 11:15 - Rafał Kuzioła