Kierownik Katedry

Collegium Jana Pawła II, pokój C-556, tel. (81) 445 - 35-56

 

 

Pracownicy Katedry

Collegium Jana Pawła II, pokój C-554, tel. (81) 445 - 35-54

 

 

Adresy e-mail pracowników Katedry

 

  

Adres korespondencyjny:

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem

Instytut Ekonomii i Zarządzania

Wydział Nauk Społecznych

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin

 

Autor: Grzegorz Zasuwa
Ostatnia aktualizacja: 23.10.2017, godz. 09:17 - Anna Pilarczyk