Adres korespondencyjny redakcji:

 

Roczniki Nauk Prawnych

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin

 

strona internetowa czasopisma: www.kul.pl/rnp

 

Siedziba redakcji:

Collegium Joannis Pauli II 

Al. Racławickie 14

sala C-743

tel. (+48 81) 445-37-43

e-mail: rnp@kul.pl

 

Dr Anna Słowikowska (Sekretarz Komitetu Redakcyjnego)

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 25.06.2015, godz. 10:49 - Anna Słowikowska