Sekretariat organizacyjny konkursu:

Zespół Szkół w Zarzeczu noszących imię Jana Pawła II

37-205 Zarzecze

 

tel./fax. 16/ 640 15 86


Ewentualne pytania należy kierować na powyższy adres ewentualnie poprzez kontakt e-mail: dyrektor Krzysztof Majkowski: pubgimzarz@poczta.onet.pl; sekretariat: sp_zarzecze@interia.eu.