Adres:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Instytut Ekonomii i Zarządzania
Katedra Zastosowań Matematyki
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

Collegium Jana Pawła II - C528 (V piętro)
tel. 081 445 35 28

 

Autor: Jakub Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 05.04.2014, godz. 21:22 - Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska