foto_kordynator_maria

 

mgr Mariya Pelekh

 

Koordynator Wschodnioeuropejskiej Sieci Uniwersytetów

 

tel. 44 54 105
fax. 44 54 191

e-mail: marusiapelekh@kul.pl

 

 

 

 

 szabaciuk_andrzej_dow

 

dr Andrzej Szabaciuk

 

 

Pełnomocnik Rektora KUL ds. Wschodnioeuropejskiej Sieci Uniwersytetów.

 

Historyk i politolog, adiunkt w Katedrze Studiów Wschodnich w Instytucie Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół polityki migracyjnej, etnicznej i religijnej państw poradzieckich, sytuacji mniejszości narodowych i religijnych na Wschodzie oraz roli Kościoła katolickiego w życiu społeczno-politycznym państw dawnego Bloku Wschodniego.

 

 

e-mail:aszabaciuk@gmail.com