tel. (081) 445 36 25

 

mail: sala@kul.pl

 

Na stronie internetowej programu (http://www.uka.amu.edu.pl/most.php) będzie dostępny link do strony rejestracyjnej. Student będzie tam mógł sprawdzić pełną ofertę miejsc na poszczególnych uniwersytetach oraz dokonać rejestracji, wpisując dane teleadresowe, określając termin wyjazdu i wybierając jedną bądź więcej uczelni.

 

Efektem rejestracji będzie kompletny wniosek o uczestnictwo w programie, który – po zaopiniowaniu przez dziekana – należy do 21 maja złożyć w Dziale Toku Studiów, pok. 137 w starym gmachu.

Wstępną kwalifikację przeprowadza Pan Prorektor ds. Dydaktyki i Wychowania na podstawie średniej ocen (wymagana jest średnia co najmniej 4,0 z całości studiów oraz z ostatnio zaliczonego semestru).

 

Do 30 czerwca zostaną podjęte decyzje w sprawie kwalifikacji. Informacje na ten temat będą dostępne na koncie rejestracyjnym studenta a także zostaną przesłane na adres korespondencyjny studenta.

 

Autor: Wiesława Chibowska
Ostatnia aktualizacja: 28.10.2015, godz. 12:21 - Wiesława Chibowska