DKPNiDS - Dział Krajowych Projektów Naukowych i Działalności Statutowej

Siedziba: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al . Racławickie 14
20-950 Lublin


p. CN-014, CN-015, CN-016 (Collegium Norwidianum) 
Telefon (0-81) 445 44 94

Telefon/fax (0-81) 445 41 08

 

 

 

Konsultacje w godz. 9:00-15:00

 

 

Zakresy spraw:

 

mgr Bożena Żurek - p.o. Kierownik 81 445 44 94

 

mgr Monika Malinowska-Panasiuk 81 461 13 56 - wnioski na granty, rozliczenia z grantów, sprawy bieżące

 

mgr Artur Truszkowski 81 461 13 56

 

mgr Joanna Guz 81 445 41 08 -  sprawy bieżące , raporty z grantów

 

mgr Barbara Czemerys 81 445 43 67

 

mgr Beata Gulińska 81 445 41 07 -  sprawy bieżące, wniosek i raport na działalność statutową, sprawozdania finansowe      

 

mgr Barbara Lendzion-Tokarska 81 445 43 67

 

dr Iwona Mróz 81 445 44 15 -  sprawy bieżące, zapotrzebowania

 

mgr Monika Sagan 81 445 41 19 - sprawy bieżące,  wnioski na delegacje

 

 

 

 

 

 

 

Adresat:Dział Badań Naukowych
Imię i nazwisko:
E-mail:
Temat:
Treść:
 

Autor: Dział Obsługi Badań i Projektów Naukowych
Ostatnia aktualizacja: 16.03.2018, godz. 10:39 - Barbara Lendzion-Tokarska