Instytut Inżynierii Środowiska

Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli

ul. Ofiar Katynia 8b

37- 450 Stalowa Wola

 

Sekretariat

mgr Katarzyna Olko

tel.: +48 15 642 25 42

81/ 45 45 501

nr wew. KUL 5501

e-mail: inzynieria@kul.pl

 

 

mgr Dorota Nowak

mgr Robert Stachyra

mgr inż. Adam Garbacz

tel.: 81/ 45 45 511

nr wew. KUL 5511

 

 

Autor: Adam Garbacz
Ostatnia aktualizacja: 06.04.2017, godz. 10:09 - Adam Garbacz