Kontakt
Konferencja pt.

Pogranicza nauki

Protonauka-Paranauka-Pseudonauka

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Instytut Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel. 81 4454-217, -218, fax 81 445-4225
Gmach Główny KUL, II p.


http://www.kul.pl/fpSekretariat Konferencji pt. Pogranicza nauki: Protonauka-Paranauka-Pseudonauka

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 28.04.2011, godz. 10:04