Realizatorzy zakupów na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Środowisku KUL

 

mgr Iwona Kuta-Wysmulska

e-mail:ikuta@kul.pl
ul. Konstantynów 1I, 20-708 Lublin, 
sekretariat Instytutu Biotechnologii pokój nr 11 (parter)
 

mgr Iwona Wysk

e-mail:iwona.wysk@kul.pl
ul. Konstantynów 1H, 20-708 Lublin, 
dziekanat Wydziału,pokój nr 606 (I piętro)

tel. +48 81 4545 402

 

 

 
Autor: Iwona Wysk
Ostatnia aktualizacja: 05.05.2016, godz. 11:35 - Iwona Wysk