Realizatorzy zakupów na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Środowisku KUL

 

 

mgr Iwona Kuta-Wysmulska (urlop)

dr Monika Popek - samodzielny referent (zastępstwo)

e-mail: biotech@kul.pl; ikuta@kul.pl

ul. Konstantynów 1I, 20-708 Lublin,
sekretariat Instytutu Biotechnologii pokój nr 11 (parter)

tel. +48 81 4545 402

 

 

mgr Iwona Wysk

e-mail: binos@kul.pl; iwona.wysk@kul.pl

ul. Konstantynów 1H, 20-708 Lublin,
dziekanat Wydziału,pokój nr 606 (I piętro)

tel. +48 81 445 45 53

 
Autor: Iwona Wysk
Ostatnia aktualizacja: 12.09.2018, godz. 10:56 - Iwona Wysk