Koordynatorzy Programu Erasmus+

ZOBACZ: Zadania Koordynatorów

 

 

Wydział/Instytut KUL Imię i nazwisko

Telefon

E-mail

KOORDYNATOR
UCZELNIANY

mgr Tomasz Kostecki

81 445-41-85

e-mail

WYDZIAŁ TEOLOGII

ks. dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL

81 445-38-35

e-mail

Teologia

dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL

81 445-38-25

e-mail

Nauki o rodzinie

dr Adam Zadroga

81 445-38-51

e-mail

Muzykologia

dr Kinga Strycharz-Bogacz

 

e-mail

e-mail

Praca socjalna (I stopnia)

dr Adam Zadroga

81 445-38-51

e-mail

WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

dr hab. Małgorzata Charytanowicz

81 445-45-55  e-mail

Matematyka
i Informatyka

 dr Paweł Karczmarek 81 445-45-08

 e-mail

Architektura Krajobrazu

dr hab. Ewa Trzaskowska

81 445-45-26

e-mail

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŚRODOWISKU
prof. dr hab. Ryszard Szyszka 81 445-45-55  e-mail
Biotechnologia dr inż. Andrea Baier 81 475-94-26

e-mail

WYDZIAŁ NAUK
SPOŁECZNYCH

dr hab. Ewa Domagała-Zyśk

 81 445-35-50

e-mail

Pedagogika

dr Barbara Borowska  81 454-53-36 e-mail

Psychologia

dr hab. Bohdan Rożnowski , prof. KUL

 

e-mail

Socjologia

dr hab. Jadwiga Plewko

81 445-33-54

e-mail

Praca socjalna (II stopnia)

dr hab. Jadwiga Plewko

81 445-33-54

e-mail

Zarządzanie

dr Agnieszka Marek

81 445-35-57

e-mail

Ekonomia

dr Piotr Bolibok

81 445-34-33

e-mail

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna ks. dr Marek Pytko 81 479-44-41 e-mail

Stosunki międzynarodowe/

bezpieczeństwo narodowe

dr hab. Tomasz Stępniewski 81 445-33-56 e-mail

WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL

81 445-41-48

e-mail

Filologia Angielska

dr Urszula Niewiadomska-Flis

81 445-39-49

e-mail

Filologia Germańska

dr hab. Marek Jakubów, prof. KUL

81 445-43-26

e-mail

e-mail

Filologia Klasyczna

dr Iwona Wieżel

81 445-43-53

e-mail

Filologia Polska/Edytorstwo/Humanistyka cyfrowa

dr Henryk Duda

81 445-44-31

e-mail

Filologia Romańska

dr hab. Sebastian Piotrowski

81 445-43-56

e-mail

Hispanistyka

dr hab. Janusz Bień, prof. KUL

 

e-mail

Filologia Słowiańska

dr Albert Nowacki

81 445-43-12

e-mail

Filologia Niderlandzka

mgr Kamila Tomaka

81 445-39-45

e-mail

Historia/Krajoznawstwo i turystyka kulturowa

dr Piotr Plisiecki

81 445-44-37

e-mail

Historia Sztuki

dr Anna Głowa

81 445-43-34

e-mail

Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne (MISH)

dr hab. Agnieszka Dziuba, prof. KUL

81 445-41-76

e-mail

WYDZIAŁ FILOZOFII

dr hab. Piotr Kulicki, prof. KUL

81 445-42-50

e-mail

Filozofia/ Retoryka stosowana/kognitywistyka

dr Imelda Chłodna-Błach

81 445-40-38

e-mail

Kulturoznawstwo dr Imelda Chłodna-Błach  81 445-40-38 e-mail 

WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI

ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL

81 445-37-34

e-mail

Prawo

dr Kinga Stasiak

81

445-37-17

e-mail

Prawo w biznesie

dr Kinga Stasiak

81

445-37-17

 e-mail

Prawo Kanoniczne

ks. dr Grzegorz Wojciechowski

81 445-35-25

e-mail

Administracja

dr hab. Anna Haładyj

81 445-30-41

e-mail

Europeistyka/European Studies/Prawo UE/ EU Law
dr Lech Buczek   e-mail
 

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY PRAWA I NAUK O SPOŁECZEŃSTWIE
W STALOWEJ WOLI

 

prof. dr hab. Andrzej Kuczumow

81 454-5 5-04

 

e-mail

 

Pedagogika

vacat    

Socjologia

 

vacat

   

 

 

 

Ekonomia

vacat    
 

Prawo

 

dr Dorota Stolarek

 

e-mail