Wydział Teologii

ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski - prodziekan ds. studenckich

ks. dr hab. Ireneusz Ledwoń OFM, prof. KUL - prodziekan ds. studiów doktoranckich

 

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL - prodziekan ds. studenckich

ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL - prodziekan ds. studiów doktoranckich

 

Wydział Filozofii

Dr hab. Monika Walczak - dziekan

 

Wydział Nauk Humanistycznych

Prof. dr hab. Wojciech Kaczmarek - prodziekan ds. studenckich

Dr hab. Hubert Łaszkiewicz, prof. KUL - dziekan, kierownik studiów doktoranckich

 

Koordynator kierunku filologia angielska -  dr Patrycja Antoszek
Kontakt: patbar[@]kul.pl

 

Wydział Nauk Społecznych

dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL - prodziekan ds. studenckich

prof. dr hab. Marek Pawlak - prodziekan, kierownik studiów doktoranckich

 

Koordynator kierunku psychologia -  prof. Wojciech Otrębski
Kontakt: otrebski[@]kul.pl

 

Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu

Dr hab. Ryszard Smarzewski, prof. KUL - dziekan

 

Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku

prof. dr hab. Ryszard Szyszka - dziekan

 

Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli

prof. dr hab. Andrzej Kuczumow - dziekan

 

Kolegium MISHuS

Dr hab. Agnieszka Dziuba, prof. KUL - dyrektor

Autor: Monika Wilczek
Ostatnia aktualizacja: 04.07.2016, godz. 08:39 - Monika Wilczek