Wydział Teologii

ks. dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL - prodziekan ds. studenckich

 

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL - prodziekan ds. studiów doktoranckich

 

Wydział Filozofii

dr hab. Piotr Kulicki, prof. KUL - prodziekan

 

Wydział Nauk Humanistycznych

dr hab. Arkadiusz Stasiak - prodziekan ds. studenckich

 

Koordynator kierunku filologia angielska -  dr Patrycja Antoszek
Kontakt: patbar[@]kul.pl

 

Wydział Nauk Społecznych

dr hab. Ewa Domagała-Zyśk - prodziekan ds. nauki i kontaktów międzynarodowych

 

Koordynator kierunku psychologia prof. Wojciech Otrębski
Kontakt: otrebski[@]kul.pl

 

Koordynator kierunku socjologia-dr hab. Jadwiga Plewko

Kontakt: jadwiga.plewko[@]kul.pl

 

 

Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu

dr hab. Małgorzata Charytanowicz - prodziekan

 

Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku

prof. dr hab. Ryszard Szyszka - dziekan

 

Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli

prof. dr hab. Andrzej Kuczumow - dziekan

 

Kolegium MISHuS

Dr hab. Agnieszka Dziuba, prof. KUL - dyrektor

Autor: Monika Wilczek
Ostatnia aktualizacja: 13.03.2017, godz. 10:49 - Magdalena Pranagal