Proszę o odpowiedź, która z form jest poprawna: kradzież z włamaniem czy włamanie z kradzieżą, a może obie formy można uznać za poprawne?

 

Słownik typowych połączeń wyrazowych pod red. M. Bańki przy haśle kradzież podaje związek: kradzież z włamaniem. Poprawność tej konstrukcji należy rozpatrywać z logicznego punktu widzenia: sprawca włamuje się, by dokonać kradzieży, zatem to kradzież jest celem, a włamanie - środkiem do osiągnięcia go, dlatego wyrażenie przyimkowe z włamaniem występuje w funkcji przydawki w narzędniku.
Poprawną formą jest więc kradzież z włamaniem.

Autor: Natalia Sosnowska
Ostatnia aktualizacja: 24.07.2012, godz. 09:47 - Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn