Stacjonarne I stopnia

 

Nowa matura

  • Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane najlepsze wyniki z dwóch przedmiotów spośród następujących: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, geografia, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie.

 

Stara matura

  • Konkurs świadectw - punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z następujących przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 10.09.2013, godz. 13:12 - Anna Czernecka