KitK1

Studia, które staną się przygodą!

 

 

Studia na kierunku krajoznawstwo i turystyka kulturowa łączą wiedzę na temat dorobku kultury materialnej i duchowej człowieka ze znajomością zagadnień społecznych oraz ekonomiczno-prawnych określających miejsce tego dorobku we współczesnym świecie.

Dlaczego warto?

 • Połączenie umiejętności przygotowania, promocji i sprzedaży produktu turystycznego z bogatą wiedzą na temat historii, geografii, polityki i innych elementów krajoznawstwa, otwiera absolwentom szerokie możliwości w wyborze kariery zawodowej.
 • Wysoki poziom wykształcenia ogólno-humanistycznego oraz umiejętności niezbędne do aktywnego uczestnictwa na rynku usług turystycznych wychodzą naprzeciw oczekiwaniom dynamicznie rozwijającej się szeroko rozumianej turystyki kulturowej.
 • Staranny dobór treści nauczania w połączeniu z praktycznym aspektem zajęć umożliwia przygotowanie się do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży turystycznej.
 • Program studiów uwzględnia zakres tematyczny podstawowego szkolenia ogólnego na przewodników.
  Po otrzymaniu tytułu licencjata absolwent otrzymuje możliwość kontynuowania edukacji na studiach drugiego stopnia o pokrewnym profilu, np. historia, geografia, turystyka i rekreacja.
  Absolwenci kierunku są przygotowani do wykonywania zawodów animujących i promujących turystykę. Znajdują zatrudnienie w biurach podróży, agencjach turystycznych oraz w muzeach, skansenach, fundacjach i stowarzyszeniach.

 

Kompetencje zdobywane podczas studiów:

 • turystyki kulturowej i Systemów Informacji Geograficznej
 • zarządzania i promocji w ruchu turystycznym oraz ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego
 • aktywnego uczestnictwa na rynku usług turystycznych oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży turystycznej

Zawody:

 • pilot wycieczek
 • przewodnik turystyczny
 • rezydent animator czasu wolnego
 • stewardesa
 • specjalista obsługi klienta linii lotniczych

 

Autor: Grzegorz Jędrek
Ostatnia aktualizacja: 04.02.2015, godz. 15:21 - Ewa Kula