Sugestie dla recenzenta:

 

1. Artykuły, które mogą zostać przyjęte:

  • zawierające oryginalne interpretacje z dużą dozą prawdopodobieństwa;
  • napisane na temat problematyki szeroko pojętej kultury;
  • zawierające status quaestionis lub przedstawiające historię badań nad danym problemem;
  • teksty omawiające wyniki badań nad obszarami badawczymi powiązanymi z kulturą (np. sztuka, religia, literatura, antropologia, kultura antyczna) pod warunkiem, że ukazują one wpływ na rozumienie kultury.

 

2. Artykuły, które należy odesłać do przepracowania (z uwzględnieniem uwag punktu 1):

  • niewystarczająca bibliografia;
  • niepoprawna struktura;
  • słaba precyzja terminologiczna;
  • sformułowanie tematu lub problemu mało precyzyjne;
  • niewłaściwa i niejasna terminologia naukowa.

 

3. Artykuły do odrzucenia:

  • brak wiedzy na temat omawianej problematyki;
  • skrajny brak prawdopodobieństwa formułowanej hipotezy;
  • brak proporcji pomiędzy znaczeniem omawianego tematu a długością i złożonością prezentacji;
  • styl nazbyt agresywnie polemiczny w stosunku do innego artykułu czy książki.

 

Autor: Krzysztof Modras
Ostatnia aktualizacja: 24.10.2017, godz. 23:12 - Małgorzata Gruchoła