W czasie obrad Soboru Watykańskiego ii bp karol Wojtyła podkreślał, że personalizm chrześcijański (personalismus christianus) stanowi klucz dla doktryny dogmatycznej, moralnej i społecznej kościoła. osoba ludzka jest bowiem podmiotem w relacji do Boga i bliźnich. Bp karol Wojtyła domagał się na Soborze Watykańskim ii odzyskania katechumenatu kościoła dla formacji wiary, jasnej zasady personalizmu w rozstrzygnięciach dogmatycznych, moralnych i społecznych oraz podjęcia personalizmu chrześcijańskiego jako relacji kościoła do współczesnego świata. Sobór Watykański ii widziany od wewnątrz – zdaniem Jana pawła ii – był przede wszystkim „Soborem personalistycznym”.

 

 

CHRISTIAN PERSONALISM AS A KEY TO THE SECOND VATICAN COUNCIL


Summary


Dr. robert Skrzypczak published a book entitled Karol Wojtyła na Soborze Watykańskim II (Karol Wojtyła During the Second Vatican Council). it is a compendium of the 24 interventions proclaimed by Bishop karol Wojtyła during the Second Vatican council (1962–1965). According to Bishop Wojtyła christian personalism is a key to the council. it means a clear principle of personalism in dogmatic, moral and social teaching of the church, catechumenate of the church and christian personalism in the relation of the church to the modern world (atheism, apostolate and family). our Lady is Mother of God (Mater Dei) and Mother of the church (Mater Ecclesiae).

 

Autor: Natalia Teodorowicz
Ostatnia aktualizacja: 25.06.2012, godz. 14:45 - Natalia Haniewska