Dane osobowe

Ks. dr Adam Kubiś, kapłan diecezji rzeszowskiej, urodzony w 1976 roku w Mielcu. Maturę zdał w 1995 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Janka Bytnara w Kolbuszowej. Kończąc Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie obronił pracę magisterską na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, pisaną pod kierunkiem ks. dr hab. Michała Bednarza. Po przyjęciu święceń kapłańskich (24.05.2001) pracował przez okres jednego roku jako wikariusz i katecheta szkół średnich w Brzostku. W latach 2002-2006 odbył studia specjalistyczne w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie uwieńczone zdobyciem stopnia licencjata nauk biblijnych. W latach 2003-2004 studiował w Rothberg International School Uniwersytetu Hebrajskiego w ramach programu „The Bible and Its World.” W latach 2005-2006 pełnił także obowiązki wikariusza w parafii św. Franciszka z Asyżu w Carpi w prowincji Modena (Włochy). Studia doktoranckie odbył we Francuskiej Szkole Biblijnej i Archeologicznej w Jerozolimie w latach 2006-2010. W wyniku obrony pracy doktorskiej (08.01.2011) oraz jej późniejszej publikacji otrzymał tytuł doktora nauk biblijnych. Promotorem rozprawy był prof. Luc Devillers OP. Zrewidowana i uaktualniona rozprawa ukazała się w formie książkowej jako The Book of Zechariah in the Gospel of John (Études bibliques: Nouvelle serie 64; Pendé: J. Gabalda et Cie 2012) ss. 590. W latach 2010-2012 pracował jako duszpasterz w diecezji Graz-Seckau w Austrii. Od 01.10.2012 zatrudniony na stanowisku asystenta katedry teologii biblijnej NT w Instytucie Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz wykładowcy w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie.

 

Obszar zainteresowań

Pisma Janowe, intertekstualność w Biblii

Autor: Stefan Szymik
Ostatnia aktualizacja: 09.10.2014, godz. 21:27 - Marcin Zieliński