POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

 

1. wniosek 


2. autoreferat 

3. komisja habilitacyjna

- ks. prof. dr hab. Jan Perszon - przewodniczący
- ks. dr hab. Stanisław Zarzycki - sekretarz
- o. prof. dr hab. Kazimierz Lubowicki - recenzent
- prof. dr hab. Kazimierz Stachewicz - recenzent
- ks. dr hab. Adam Rybicki - recenzent
- ks. dr hab. Waldemar Gałązka - członek komisji
- ks. dr hab. Jarosław Popławski - członek komisji


4. harmonogram przebiegu postępowania

wszczęcie: 10.06.2015 r. 
powołanie komisji: 01.09.2015 r.
posiedzenie komisji: 07.12.2015 r.


5. uchwała o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego 

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 22.11.2016, godz. 12:36 - Ewa Zięba