1. Wniosek


2. Autoreferat

 

3. Komisja habilitacyjna

- przewodniczący - ks. prof. dr hab. Paweł Góralczyk

- sekretarz - dr hab. Krzysztof Mielcarek

- recenzent - ks. prof. dr hab. Wojciech Pikor

- recenzent - ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło
- recenzent - ks. dr hab. Henryk Drawnel

- członek komisji - ks. dr hab. Zdzisław Żywica

- członek komisji - ks. dr hab. Stefan Szymik

 

4. Harmonogram przebiegu postępowania

wszczęcie: 20 września 2016 r.

powołanie komisji: 8 listopada 2016 r.

posiedzenie komisji: 13 stycznia 2017 r.

 

5. Uchwała o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 19.01.2017, godz. 14:57 - Ewa Zięba