POSTĘPOWANIE HABILITACYJNE - ks. dr Andrzej Proniewski

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

 

 

1. Wniosek 


2. Autoreferat 

 

3. Komisja habilitacyjna

ks. prof. dr hab. Paweł Góralczyk - przewodniczący

ks. dr hab. Antoni Nadbrzeżny - sekretarz

ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik - recenzent

ks. prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski - recenzent

ks. dr hab. Krzysztof Guzowski - recenzent

ks. dr hab. Stanisław Kozakiewicz - członek komisji

ks. dr hab. Leon Siwecki - członek komisji

 

4. Harmonogram przebiegu postępowania

wszczęcie: 19 czerwca 2015 r.

powołanie komisji: 1 września 2015 r.

posiedzenie komisji: 16 listopada 2015 r.

 

5. Uchwała o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 22.11.2016, godz. 12:36 - Ewa Zięba