ks. dr Bogdan Krempa

Ks. dr Bogdan Krempa, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Pastoralnej i Teologii Wychowania Instytutu Pedagogiki KUL w Stalowej Woli

 


Wykształcenie:   

 • Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu i w Sandomierzu
 • Institut Catholique de Paris                                                      
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Praca magisterska: „Kult św. Antoniego z Padwy w parafii Padew Narodowa" (1996)
 • Maîtrise: „L'eucharistie chez Saint Ambroise de Milan" (2000)
 • Praca doktorska: „Obraz człowieka Bożego w Enarrationes in Psalmos świętego Augustyna" (2006).

 


Doświadczenie:     

 • stypendysta  l'Aide à l'Église en Détresse we Francji
 • wykładowca i prefekt Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu
 • sekretarz Redakcji „Studiów Sandomierskich"
 • delegat Biskupa Sandomierskiego ds. Wspólnoty CHLEB ŻYCIA na teren diecezji sandomierskiej
 • inicjator współpracy polsko-francuskiej w dziedzinie wolontariatu. Współpraca z Association „La Main sur le Coeur" z Mauzac (południowa Francja)
 • założyciel grupy wolontariatu AGAPE
 • wolontariusz-wykładowca we Lwowie
 • duszpasterz akademicki i koordynator duszpasterstwa pracowników i wykładowców WZNoS KUL w Stalowej Woli
 • diecezjalny wizytator katechetyczny
 • diecezjalny duszpasterz nauczycieli i wychowawców


Zainteresowania:

 • nauka języków obcych
 • literatura, poezja i piosenka francuska
 • wartości w życiu człowieka
 • katolicka nauka społeczna (głównie myśl społeczna Jana Pawła II)
 • tematyka społeczna u Ojców Kościoła 
 • społeczna percepcja niepełnosprawności i osób niepełnosprawnych
 • badania sondażowe

 

Ważniejsze publikacje:

 1. Osiem błogosławieństw: Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości... „Powołanie. Pismo Alumnów WSD Sandomierz" 4(2002), nr 32, s. 78-79.
 2. Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu, „Kronika Diecezji Sandomierskiej" 96(2003), s. 73-78.
 3.  Wykaz prac magisterskich obronionych w ramach studiów w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu w latach 1993-1996, „Studia Sandomierskie" 7(1997-2000), s. 315-316.
 4. Historia modlitwy „Angelus", w: Renesansowy ideał chrześcijanina. Źródła jedności narodów Europy, W. Sajdek (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, s. 225-235.
 5. Obraz człowieka Bożego w Enarrationes in Psalmos świętego Augustyna,  Lublin 2007, ss. 221
 6. Formacja osób świeckich w dziele „Nowej ewangelizacji" w ujęciu Jana Pawła II, [w:] Wokół pedagogiki katolickiej, J. Zimny (red.), Stalowa Wola - Sandomierz 2007,  s. 109-125.
 7. Wezwanie do doskonalenia życia zawarte w „Enarrationes in Psalmos" świętego Augustyna, [w:] Pedagogia na dziś,  J. Zimny (red.), Stalowa Wola - Ružomberok 2007, s. 29-44.
 8. Duszpasterz akademicki - pomocą rodzinie, [w:] Profilaktyka, resocjalizacja, rewalidacja pomocą rodzinie,  B. Kałdon (red.), Sandomierz - Stalowa Wola 2007, s. 269-272. 
 9. Zasada subsydiarności w katolickiej nauce społecznej, [w:] Standardy wykonywania władzy publicznej, K. Miaskowska-Daszkiewicz, R. M. Pal (red.), Lublin-Stalowa Wola 2008, s. 26-37.
 10. La formation eucharistique dans l’enseignement de Saint Paul, [w:] Formatio catholica w duchu św. Pawła, J. Zimny (red.), Stalowa Wola-Sandomierz 2008, s. 115-124.
 11. La vocation à la prêtrise est-elle traditionnelle?, Vox Patrum 28(2008) t. 52, s. 531-537. 
 12. Tolerancja w nauczaniu i postawie papieża Jana Pawła II, [w:] Tolerancja i jej oblicza, B. Więckiewicz (red.), t. 2, Stalowa Wola 2008, s. 184-191.
 13. Jan Paweł II – auctoritas moralis dla ludzi młodych XXI wieku, [w:] J. Daszykowska, Rewera M. (red.), Przemiany wartości i stylów życia w ponowoczesności, Wydawnictwo Akademickie ŻAK, Warszawa 2010, s. 134-142.
 14. Duszpasterstwo akademickie jako czynnik niesienia pomocy potrzebującym, [w:] A. Gretkowski, I. Kurlak, E. Juśko, B. Wolny (red.), Wieloaspektowość problematyki pomocy dziecku i rodzinie w sytuacji kryzysowej. Teoria i praktyka, cz. 2, Stalowa Wola-Tarnów 2010, s. 66-71
 15. Godność kobiety w nauczaniu Jana Pawła II, [w:] A. Witkowska-Paleń, J. Maciaszek, Kobieta we współczesnym społeczeństwie, Stalowa Wola 2010, s. 199-208.
 16. Aktywizacja dzieci niepełnosprawnych - na przykładzie „Wioski dla dzieci niepełnosprawnych” w Kałkowie-Godowie, [w:] B. Kałdon, I. Kurlak (red.), Wokół problematyki pomocy dziecku i rodzinie w sytuacji kryzysowej. Podejście interdyscyplinarne, Sandomierz-Warszawa 2011, s. 143-150.

Publikacje (w druku):

 1.  Krempa B., Zbyrad T., Pomoc jako zachowanie prospołeczne. Szanse i możliwości rozwoju trzeciego sektora, Lublin-Stalowa Wola
 2. L’eucharistie chez saint Ambroise de Milan (do Księgi pamiątkowej dla ks. prof. dra hab. Franciszka Drączkowskiego z serii VOX PATRUM)
 3. Caritas antoniana na przykładzie parafii św. Antoniego z Padwy w Padwi Narodowej
 4. Jan Paweł II – ostrzeżenie przed stosowaniem przemocy w życiu społecznym

 

Zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2011/2012:

 • Współczesne społeczeństwo polskie
 • Etyczne problemy zawodu socjologa
 • Projekt badawczy i jego realizacja
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Ugrupowania religijno-kościelne a pomoc dzieciom niepełnosprawnym
 • Społeczno-prawne aspekty ochrony życia.

 

Konsultacje:
wtorek w godz. 13.20- 14.50

 

Kontakt:

tel.  15 644 50 61

e-mail: adeodat@poczta.onet.pl

Skype: bogdankre6681

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 14.02.2017, godz. 14:55 - Małgorzata Wolak